Home / Donate

Donate

Quê Mẹ : Hành động cho Dân chủ Việt Nam
& Ủy ban Bảo vệ Quyền làm Người Việt Nam
mong được Bạn đọc hỗ trợ tài chánh
cho công tác vấn động quốc tế

 

Sự hậu thuẫn của quý vị sẽ được dùng cho các công tác vận động quốc tế đem lại nhân quyền và tiến trình dân chủ hóa Việt Nam.

Quý vị có thể gửi tiền hỗ trợ :

 

bằng euros
bằng Mỹ kim (US$)

 

This post is also available in: English French