Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 1.6.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 1.6.2012

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 1.6.2012 – Thảm trạng Đảng và Nhà nước cưỡng đoạt đất đai nông dân, tàn bạo và khốc liệt chẳng khác chi nạn Cải Cách Ruộng Đất thập niên 50 thế kỷ trước & Nghe lại Đài Á châu Tự do phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ và ông Võ Văn Ái về chuyện Dân Oan ở Việt Nam.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *