Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 10.2.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 10.2.2012

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 10.2.2012 – Bản Tin Trong Tuần về chính sách đàn áp mới của nhà cầm quyền Cộng sản đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, mà hiện tượng chùa Giác Minh ờ Đà Nẵng là một điển hình, và Bức thư nhân chứng của Sư cô Thích Nữ Đồng Tâm gửi đi từ Đà Nẵng & Tin Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ được thế giới đề cử lam ứng viên Giải Nobel Hòa bình năm nay, 2012, cùng cuộc phỏng vấn một Dân biểu Quốc hội Châu Âu.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *