Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 10.6.2011

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 10.6.2011

Download PDF


Chương trình thứ Sáu 10.6.2011 – Bài bình luận “Dân oan biết cậy ai khi không có Tam quyền phân lập” của Thượng tọa Thích Viên Định & Nghe cuộc phỏng vấn Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ về cuộc biểu tình của Học sinh, Sinh viên Saigon Chống Trung quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam, đặc biệt công an đã phong tỏa các chùa thuộc GHPGVNTN ngăn cản chư Tăng tham gia cuộc biểu tình hôm 5.6 vừa qua…

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *