Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 13.4.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 13.4.2012

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 13.4.2012 – Thông tư Phật Đản của Hòa thượng Thích Như Đạt nhân danh Viện Hóa Đạo gửi đến chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử trong và ngoài nước để chuẩn bị Đại lễ Phật Đản năm nay 2556 & Tin bà Aung San Suu Kyi thắng cử vào Quốc hội Miến Điện, và cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ ngày bà Aung San Suu Kyi được trả tự do.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *