Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 16.11.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 16.11.2012

Download PDF


Chương trình thứ Sáu 16.11.2012 – Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, tường trình việc LHQ tố cáo Việt Nam vi phạm Luật Quốc tế khi bắt giam các nhà hoạt động cho dân chủ & Thư Ngỏ từ Huế của Huynh trưởng Lê Công Cầu, Vụ trưởng Gia Đình Phật tử Vụ, gửi ô. Trương Khôi Bảo Quốc Kiếm về tính chất gian trá của y trong loạt bài đánh phá Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, phỉ báng Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Chùa Điều Ngự và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, cùng thời điểm Cộng sản Hà Nội khủng bố, đàn áp GHPGVNTN và hàng Giáo phẩm trong nước.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *