Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 17.2.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 17.2.2012

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 17.2.2012 – Bản Tin Trong Tuần về bức thư của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Đức Dalai Lama chia sẻ nỗi thống khổ cùng cực bị Trung quốc đàn áp khốc liệt, về sự kiện bà Tham tán Chính trị tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ đến Thanh Minh Thiền viện vấn an Đức Tăng Thống, hỏi han tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và về tin Đại lễ Phật Đản năm nay tại Chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *