Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 17.8.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 17.8.2012

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 17.8.2012 – Xin mời Nghe chương trình “Thế giới tán dương Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ” với những lời phát biểu của các Thượng Nghị sĩ, Dân biểu, Thị trưởng các thành phố tại Úc Đại Lợi : Graham Perret, Sue Boyce, Graham Quirk, Mark Furner, Angela Owen-Taylor, Michael Johnson, Sharman Stone, cùng lời vinh danh Ngài của Hòa thượng Thích Phước Nhơn, Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Úc Đại Lợi.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *