Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 2.12.2011

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 2.12.2011

Download PDF


Chương trình thứ Sáu 2.12.2011 – Bài tường thuật Đại hội GHPGVNTN kỳ IX tại chùa Điều Ngự, thành phố Westminster, Hoa Kỳ, với tiếng nói của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ qua Đạo từ gửi Đại hội IX, Đạo từ của Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác, Diễn văn Khai mạc Đại hội của Đại lão Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Tân Chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo, và Điện văn của Hòa thượng Thích Trí Minh, Tân Phó chủ tịch Văn phòng II Viện Hóa Đạo kiêm Tổng Ủy viên Đặc trách Liên lạc Âu châu.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *