Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 20.7.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 20.7.2012

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 20.7.2012 – Bài phóng sự Lễ Húy nhật 4 năm ngày Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang viên tịch, tại chùa Pháp Luân, thành phố Houston, Texas, Hoa Kỳ, chủ nhật 15.7 vừa qua, với các lời phát biểu của Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác, ĐLHT Thích Chánh Lạc, Hòa thượng Thích Viên Lý, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Thượng tọa Thích Giác Đẳng và Đạo hữu Võ Văn Ái.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *