Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 21.10.2011

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 21.10.2011

Download PDF


Chương trình thứ Sáu 21.10.2011 – Mục “Thế giới Ủng hộ Chúng ta” để biết nhiều năm qua công luận thế giới, thông qua các nhân sĩ, trí thức và chính giới Âu Mỹ hậu thuẫn cho Nhân quyền, Dân chủ và Tự do Tôn giáo tại Việt Nam, hậu thuẫn GHPGVNTN trong cuộc tranh đấu Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn. Hôm nay là tiếng nói của Dân biểu Quốc hội Châu Âu, Olivier Dupuis & Mục đọc tác phẩm “Nhận định những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản đối với Dân tộc và Phật giáo” của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *