Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 21.9.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 21.9.2012

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 21.9.2012 – Bản Tin Genève về hoạt động của Ủy ban Bảo vệ Quyền Làm Người Việt Nam tại Hội đồng Nhân quyền LHQ – Kháng Nghị Thư của Hòa thượng Thích Không Tánh gửi giới lãnh đạo Hà Nội & Chương trình “Thế giới tán dương Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ” qua lời phát biểu của Chủ tịch Sáng hội Nhân quyền Hoa Kỳ Thor Halvorssen.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *