Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 23.11.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 23.11.2012

Download PDF
Chương trình thứ Sáu 23.11.2012 – Nghe Bản Tin về 55 Xã hội dân sự quốc tế bác bỏ Tuyên ngôn nguy hại cho Nhân quyền của Hiệp hội Đông Nam Á – ASEAN & Nghe cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về bản chất công cụ của Giáo hội Phật giáo Nhà nước ra đời năm 1981, và lập trường dân tộc và đạo pháp của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất trước sự đánh phá và vu khống của bọn Đặc tình, Đặc công nằm vùng trong Cộng đồng hải ngoại.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *