Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 23.3.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 23.3.2012

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 23.3.2012 – Bản Tin Trong Tuần : Công an sách nhiễu tại chùa Giác Minh ở Đà Nẵng, Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên thế giới công bố bản Phúc trình năm 2012, và tin Đại học Hè Phật giáo năm nay & Bài phân tích về “Sự khác nhau giữa Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất và Giáo hội Phật giáo Việt Nam” của ký giả Đỗ Hiếu trên Đài Á châu Tự do.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *