Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 24.8.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 24.8.2012

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 24.8.2012 – Nghe bản tin và phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ việc Đại sứ Hoa Kỳ David Shear đến Thanh Minh Thiền viện vấn an Ngài & Cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Thanh Quang và Huynh trưởng Lê Công Cầu về vụ Công an côn đồ ở Đà Nẵng hành hung Hòa thượng, cùng băng thu tại chùa Giác Minh lời Sư cô Đồng Tâm tố cáo công an.


 

 

Nghe bản tin và phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ việc Đại sứ Hoa Kỳ David Shear đến Thanh Minh Thiền viện vấn an Ngài & Cuộc phỏng vấn Hòa thượng Thích Thanh Quang và Huynh trưởng Lê Công Cầu về vụ Công an côn đồ ở Đà Nẵng hành hung Hòa thượng, cùng băng thu tại chùa Giác Minh lời Sư cô Đồng Tâm tố cáo công an.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *