Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 25.11.2011

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 25.11.2011

Download PDF


Chương trình thứ Sáu 25.11.2011 – Thông điệp của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Lễ Cầu nguyện cho Hòa bình thế giới, An ninh Đông Nam Á, Vẹn toàn lãnh thổ lãnh hải Việt Nam & Bản tin Đại hội GHPGVNTN kỳ IX, Giáo chỉQuyết định về nhân sự mới trong Hội đồng Giáo phẩm Trung ương, Viện Tăng Thống, Viện Hóa Đạo, Văn phòng II Viện Hóa Đạo và GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *