Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 26.10.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 26.10.2012

Download PDF
Chương trình thứ Sáu 26.10.2012 – Phần 2 của Chương trình đặc biệt tường thuật cuộc Hội luận tại Chùa Điều Ngự, Tp Westminster, California, Hoa Kỳ, về lập trường và đường hướng của GHPGVNTN với những lời phát biểu hay chất vấn sôi nổi của các vị nhân sĩ, tri thức, đại diện đảng phái, tôn giáo.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *