Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 26.8.2011

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 26.8.2011

Download PDF

 

Chương trình thứ Sáu 26-8-2011 – Thư ngỏ của Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang gửi Đảng và Nhà cầm quyền Hà Nội đề nghị lấy Ngày 30.4 làm “Ngày Sám hối và Chúc sinh toàn quốc” & Cuộc phỏng vấn ông Antoine Bernard, Giám đốc Điều hành tổ chức Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền trong “Mục Thế Giới Ủng Hộ Chúng Ta”.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *