Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 27.5.2011

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 27.5.2011

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 27.5.2011 – Phần 2 Truyền thanh Đại lễ Phật Đản do Văn phòng II Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tổ chức tại chùa Điều Ngự, thành phố Wesminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ, qua các lời phát biểu của các Nghị viên Tyler Diệp Miên Trường, Tạ Đức Trí, Ủy viên Giáo dục Sergio Contreras, Tiến sĩ Scott Flipse, Gs Võ Văn Ái và Nhị vị Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Thích Thiện Tâm.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *