Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 28.12.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 28.12.2012

Download PDF
Chương trình thứ Sáu 28.12.2012 – Tường thuật, phần 2, Tang lễ Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác tại chùa Pháp Luân ở thành phố Houston, Hoa Kỳ, với lời trình bày của Thượng tọa Thích Giác Đẳng về “8 Quyết định thi thiết trong cuộc đời hoằng đạo của Ngài”, và cảm tưởng của các Hòa thượng Thích Phước Nhơn đến từ Úc châu, Thích Huyền Việt ở Hoa Kỳ, và Thích Trí Minh đến từ Na Uy.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *