Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 3.2.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 3.2.2012

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 3.2.2012 – Tổng kết tình hình Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tại Việt Nam trong năm 2011 cùng với những lời bình luận từ Huế của Hòa thượng Thích Thiện Hạnh, từ Saigon của Hòa thượng Thích Viên Định, và từ Đà Nẵng của Hòa thượng Thích Thanh Quang & Tình hình Giáo hội tại Hải ngoại cùng lời Chúc Xuân của Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Hòa thượng Thích Viên Lý và Cư sĩ Võ Văn Ái.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *