Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 3.6.2011

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 3.6.2011

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 3.6.2011 – Tường thuật cuộc Hội luận Dân chủ, Nhân quyền và Tự do tôn giáo cho Việt Nam tại thành phố Portland, tiểu bang Oregon, Hoa Kỳ, do Chùa Phật Quang, Nhóm Phật học Oregon, Nhóm Yểm trợp Dân chủ tại Oregon và Nhóm Thân hữu trong Cộng đồng Người Việt Oregon tổ chức ngày 22.5.2011.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *