Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 30.11.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 30.11.2012

Download PDF
Chương trình thứ Sáu 30.11.2012 – Bài phân tích của tác giả Võ Văn Ái về âm mưu Trung quốc dựng Vạn lý trường thành trên Biển Đông để khống chế các vùng biển thế giới và xâm lăng Việt Nam & Nghe cuộc phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nói về cuộc biểu tình đầu tiên chống Trung quốc tại Saigon năm 2008 nhân cuộc Rước Đuốc Thế Vận hội.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *