Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 30.3.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 30.3.2012

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 30.3.2012 – Bản Tin Trong Tuần : Công an sách nhiễu chùa Giác Hoa ở Saigon, bình luận về bản Phúc trình của Ủy hội Hoa Kỳ Bảo vệ Tự do Tôn giáo trên thế giới vừa công bố & Phỏng vấn Hòa thượng Thích Viên Định, và sự kiện một Trung tướng Công an, ông Phạm Dũng, làm Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ mang ý nghĩa gì.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *