Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 31.8.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 31.8.2012

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 31.8.2012 – Thông điệp Vu Lan của Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN; bản Tin Trong Tuần về 2 Trại Hiếu & Hạnh của Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Huế & Nhân Mùa Vu Lan tìm đọc lại Thông điệp của Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang viết 10 năm trước; và nghe chương trình “Thế giới tán dương Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ” qua lời phát biểu của Dân biểu Michael Atkinson tại Úc Đại Lợi.


 

 

Thông điệp Vu Lan của Hòa thượng Thích Viên Định, Viện trưởng Viện Hóa Đạo GHPGVNTN; bản Tin Trong Tuần về 2 Trại Hiếu & Hạnh của Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Huế & Nhân Mùa Vu Lan tìm đọc lại Thông điệp của Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang viết 10 năm trước; và nghe chương trình “Thế giới tán dương Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ” qua lời phát biểu của Dân biểu Michael Atkinson tại Úc Đại Lợi.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *