Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Chương trình thứ Sáu 4.6.2010

Chương trình thứ Sáu 4.6.2010

Download PDF

 

Chương trình thứ Sáu 4-6-2010 – Cảm niệm bức Thông điệp Phật Đản của Huynh trưởng Lê Công Cầu ; Nhớ tưởng Đức cố Tăng Thống Thích Huyền Quang qua bức Thông điệp cuối cùng Ngài viết năm 2008 trước khi viên tịch & Nghe “Chương trình kỷ niệm Ngày 30 tháng Tư – 35 năm sau” qua bài viết của Natalya Gorbanevskaya, Nữ thi sĩ Nga.

 

 

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *