Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 6.4.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 6.4.2012

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 6.4.2012 – Bản tin Đại học Hè Phật giáo năm thứ hai tổ chức tại chùa Điều Ngự, nam California, Hoa Kỳ & Hồ sơ 4 triệu Dân oan khiếu kiện không được giải quyết, với bài “Xương Máu Giữa Hai dòng Thơ” của Thi Vũ qua giọng đọc của Hạnh Tiên.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *