Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 7.9.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 7.9.2012

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 7.9.2012 – Nhân Mùa Vu Lan Báo Hiếu, xin nghe lại chương trình Mẹ do ký giả Đỗ Văn thực hiện trên đài BBC & Chương trình “Thế giới tán dương Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ” qua những lời phát biểu ngày trao Giải Nhân quyền Quốc tế Rafto cho Hòa thượng tại thành phố Bergen, Vương quốc Na Uy.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *