Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 8.7.2011

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 8.7.2011

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 8.7.2011 – Chương trình Lễ Bế giảng Đại học Hè Phật giáo hôm 4.7 tại chùa Điều ngự, thành phố Westminster, tiểu bang California, Hoa Kỳ, với các lời phát biểu của Đức Phó Tăng Thống Thích Hộ Giác, Đại lão Hòa thượng Thích Chánh Lạc, Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Đức, Hòa thượng Thích Viên Lý, Thượng tọa Thích Giác Đẳng, Thượng tọa Thích Viên Huy, Giáo sư Võ Văn Ái và Học viên Lý Trí Anh.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *