Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 9.3.2012

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 9.3.2012

Download PDF

Chương trình thứ Sáu 9.3.2012 – Thư của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ gửi Tổng Thống Hoa Kỳ Obama, và Đài VOA loan tin về bức thư này & Nghe lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, cùng bức thư Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ gửi 3 người Phụ nữ Quốc tế : Nữ Dân biểu Hoa Kỳ Loretta Sanchez, Giám đốc Điều hành Sáng hội Rafto ở Na Uy Therese Jebsen và Nữ Luật sư Nathalie Muller-Sarallier thuộc Luật sư đoàn Paris.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *