Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 9.9.2011

Đài Phật giáo Việt Nam – Thứ Sáu 9.9.2011

Download PDF


Chương trình thứ Sáu 9.9.2011 – Bản lên tiếng của Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN, về “Hiểm họa mất nước trước các biến động tại Biển Đông” & Đoản văn “Chùa” của Thi Vũ, và Mục đọc tác phẩm “Nhận định những sai lầm tai hại của Đảng Cộng sản đối với Dân tộc và Phật giáo của Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *