Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức Đại lễ Phật Đản tại Chùa Liên Hoa, Tp Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, Chủ nhật 3 tháng 6 năm 2018

Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức Đại lễ Phật Đản tại Chùa Liên Hoa, Tp Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, Chủ nhật 3 tháng 6 năm 2018

Download PDF

 

 

PARIS, ngày 15-5-2018 (PTTPGQT) — Đại lễ Phật Đản chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ (GHPGVNTN-HN/HK) năm nay được tổ chức tại Chùa Liên Hoa, thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ vào ngày Chủ nhật 3 tháng 6 năm 2018.

Sau đây là Thư Mời tham dự Đại lễ Phật Đản 2642, P.l. 2562 của Hoà thượng Trưởng ban Tổ chức Thích Huyền Giác, Chương trình Đại lễ ngày Chủ nhật 3-6-2018, Thành phần Ban Tổ chức Đại lễ, và bài viết Hướng về Phật Đản 2642 của Hoà thượng Thích Huyền Việt, mà Hội đồng Điều hành GHPGVNTN-HN/HK gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến.

 

Chùa Liên Hoa: 6709 Howell Sugar Land Road, Houston, Texas 77083 – U.S.A.
Telephones: 832-714-0800 | 281-988-5550 | 832-330-8882 | 281-530-8899
Email: vp2vhdxltv82015@gmail.com

 

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2642 – PL. 2562

 

Ngày 07 tháng 05 năm 2018

Kính gởi:
– Chư Tôn đức Tăng N
– Chư Đồng hương và Phật tử

Kính bạch chư Tôn đức,
Kính thưa chư Đồng hương và Phật tử,

Sen mọc lên từ bùn, ngoài bùn không có sen. Bùn ví như cuộc đời nhiều phiền trược – tham sân si, tranh danh đoạt lợi, người làm khổ người. Sen, sắc đẹp và hương thơm ví như quả vị Phật từ cuộc đời phiền trược mà chứng thành. Sen trong vườn và sen đồng nội đã bắt đầu vươn cao, mỗi sáng đón ánh nằng đầu tiên và rộ nở khoe sắc thắm, tỏa hương thơm, nhắc chúng ta Mùa Phật Đản về.

Chúng ta nhớ Phật:

“Thiên nhơn chi Đạo Sư, tứ sanh chi Từ Phụ – Bậc Đạo sư của Người và Trời, cha lành của bốn loài Chúng sinh”, với mười Ân đức:

“Đức Như Lai: Bậc Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn.”

Đại lễ Phật Đản 2642 do Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại tại Hoa Kỳ sẽ cử hành trọng thể tại Chùa Liên Hoa Houston vào Chủ Nhật ngày 03 tháng 06 năm 2018, lúc 10 giờ sáng (Chương trình chi tiết đính kèm).

Trân trọng cung thỉnh chư Tôn Đức Tăng Ni, kính mời chư Đồng hương và Phật tử, anh chị em Huynh trưởng và Đoàn sinh Gia đình Phật tử tham dự Đại Lễ Phật Đản để nhớ Phật, biết ơn Phật; đồng thời cùng lắng nghe và thâm nhập Thông điệp Phật Đản của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống.

Ngưỡng nguyện Ân lành Tam Bảo gia hộ chư Tôn đức Tăng Ni phước trí trang nghiêm, Phật sự viên mãn; chư Đồng hương và Phật tử, anh chị em Huynh trưởng và Đoàn sinh GĐPT vô lượng an lạc, cát tường để hoàn thành sứ mệnh của người Cư sĩ:

“HỘ PHÁP – HỘ QUỐC – HỘ DÂN”.

Trân trọng,
Tỳ kheo Thích Huyền Giác
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi Lễ
Kiêm Trưởng Ban Tổ Chức Đại lễ Phật Đản 2642

 


 

 

Check Also

Các đại biểu dự hội nghị tại Đài Bắc tháng 10/2019 (Courtesy of queme.org)

Nhân Đại hội lần thứ 40 tổ chức ở Đài Bắc, Liên Đoàn Quốc tế Nhân quyền (FIDH) tố cáo Việt Nam gia tăng đàn áp những ai lên tiếng chống Trung quốc xâm lấn lãnh hải, và hiện trạng không gian sinh thái tồi tệ

ĐÀI BẮC (ĐÀI LOAN), 25 tháng 10 năm 2019 – Hơn 400 nhà hoạt động …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *