Home / Tài liệu / Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại Ðức quốc

Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại Ðức quốc

Download PDF

Kính gởi Ông Võ Văn Ái

Ðại diện Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế

Chúng tôi, Ðại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại Ðức quốc.

Sau khi đọc qua Lời kêu gọi đầu Xuân của Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, chúng tôi nhận thấy rất phù hợp với tình hình hiện nay là Dân chủ Ða nguyên cho đất nước để tránh tình trạng độc tài hầu xây dựng đất nước tiến lên, để theo kịp sự tiến bộ của thế giới.

Nhận thấy rằng đã đến lúc, mọi người trong chúng ta không phân biệt : tôn giáo, sĩ phu, sắc tộc và nơi cư trú, hãy hướng về quê hương, để cùng góp sức với quê nhà hầu giải trừ Quốc nạn hiện nay.

Toàn Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo chúng tôi nguyện đoàn kết, hậu thuẫn và yểm trợ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất đấu tranh với Cộng sản Việt Nam cho đến ngày đất nước thật sự có được Tự do, Dân chủ.

Thay mặt Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo tại Ðức quốc
Ngày 03.03. 2005
Hội trưởng,
Kỹ sư Lê Công Tắc

Check Also

Khép kín không gian tự do: Định giá Nhân quyền tại Việt Nam giữa chu kỳ thứ 2 của cuộc kiểm điểm LHQ Thường kỳ Toàn Thế giới (UPR)

  Bấm vào đây để hạ tải Phúc trình Shrinking Spaces (PDF)   PDF   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *