Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Tin PTTPGQT / Hướng về Ngày Phật Đản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tại chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ — Những thông tin cần thiết khi về tham dự Đại lễ Phật Đản — Phiếu ghi danh tham dự Phật Đản — Thành phần Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản

Hướng về Ngày Phật Đản của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tại chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Hoa Kỳ — Những thông tin cần thiết khi về tham dự Đại lễ Phật Đản — Phiếu ghi danh tham dự Phật Đản — Thành phần Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản

Download PDF

PARIS, ngày 14.4.2016 (PTTPGQT) – Hoà thượng Thích Huyền Việt, Xử lý Thường vụ Văn phòng II Viện Hoá Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến Lời kêu gọi Hướng Về Ngày Phật Đản, Những Thông tin cần thiết để về chùa Liên Hoa ở thành phố Houston, Phiếu ghi danh, và thành phần Ban Tổ chức Đại lễ.

Được biết Đại lễ chung của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ sẽ được tổ chức tại chùa Liên Hoa ở thành phố Houston hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật 14 và 15 tháng 5 năm nay 2016.

Sau đây là các tin tức liên quan đến Đại lễ Phật Đản 2560 (2016) :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VĂN PHÒNG II VIỆN HOÁ ĐẠO

Chùa Liên Hoa – 6709 Howell-Sugarland Road, Houston Texas 77083, USA
Tel : 832-714-0800, 281-988-5550, 832-330-8882
E-mail :vp2vhdxltv82015@gmail.com


Hướng Về Ngày Phật Đản

Sau cơn mưa trời lại sáng ! Hồng ân Bi đức và Tuệ đức của Phật luôn luôn là ngọn hải đăng và đuốc sáng soi đường cho người tin Phật, đặc biệt những người Phật tử Việt Nam, sống và lớn lên trong tinh thần Hộ Pháp – Hộ Quốc – Hộ Dân của Lịch Đại Tổ Sư truyền thừa đời tiếp nối đời xuống chúng ta hôm nay. Dù khổ nạn đến đâu, nghiệt ngã như thế nào, chúng ta không có quyền bi quan yếm thế mà ngược lại, chúng ta càng kiên định, dũng mãnh và tinh tấn hơn, vì : Khổ phải tìm phương Cứu Khổ ! Khổ đã có mặt từ lúc mỗi người sinh ra ; Phương pháp cứu khổ đã được Đức Phật trao gởi cho chúng ta. Vấn đề còn lại là : Chúng ta hiểu và ứng dụng được gì qua những lời dạy phương pháp cứu khổ ấy.

Quốc nạn là căn nguyên khổ đau ; Pháp nạn là một hệ lụy !

Hướng về Đại lễ Phật Đản 2560 (2016) với tất cả niềm tin và thâm nhập Giáo lý cứu khổ của Phật để cùng nhau tiếp tục lên đường, giải thoát mình, giải thoát cho tha nhân và cho cả Dân tộc !

Thương Giáo Hội đồng nghĩa : Thương các đời Tăng Thống lãnh đạo Giáo Hội qua những thăng trầm lịch sử của Dân tộc. Đức đương kim Tăng Thống, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ truyền thừa sứ mệnh lãnh đạo Giáo hội.

Cứu nguy Đức Tăng thống khỏi cảnh quản chế tù đày đồng nghĩa với cứu nguy Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN).

Cứu nguy GHPGVNTN cũng mang đồng nghĩa với cứu nguy Dân tộc.

Một cánh cửa “Tự do Tôn giáo” được mở thì tất cả Cánh Cửa Tự Do khác đều mở. Ngày nào Dân tộc còn đau khổ dưới ách thống trị đầy bạo lực, phi nhân bản, phi dân tộc, ngày đó lương dân, trong đó có người của các tôn giáo như Tin lành, Cao Đài, Hòa Hảo, Thiên Chúa Giáo, Phật giáo, tiếp tục bị khống chế, trù dập, bị đặt ra ngoài vòng pháp luật, mà Phật giáo gọi là Pháp nạn – Nạn của những người Thiện mà không được quyền làm Thiện để phục vụ cho Đồng bào khốn khổ của mình !

Hãy cứu lấy Đức Tăng Thống trong cảnh đoạ đày quản chế hôm, nay !

Hay ít ra mỗi ngày, chúng ta thể hiện việc làm tốt qua lời nói, việc làm và tư duy hướng về Ngài như Đóa Sen tươi dâng lên Ngài.

Đại lễ Phật Đản của Giáo Hội năm nay sẽ được long trọng tổ chức tại chùa Liên Hoa, thành phố Houston, Texas trong hai ngày : Thứ bảy và Chủ nhật, 14 và 15 tháng 5, năm 2016. Chúng ta hẹn gặp nhau trong ngày Đại lễ để cùng ôn lại giáo lý cứu khổ của Đức Phật, cùng lắng nghe Thông điệp Phật Đản của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống để tiếp nhận thêm năng lực cho cuộc hành trình đồng cam cộng khổ với Tiền Nhân đã có công dựng Nước, giữ Nước và gầy dựng Văn hiến ; và người hôm nay : Đồng bào của chúng ta trong nước, gần một trăm triệu, gần bốn triệu ở hải ngoại, trong đó không biết bao nhiêu người hữu danh hay vô danh, ngày đêm suy tư, chịu khổ, chịu nhục, thậm chí hy sinh tính mạng để tiếp tục viết lên những trang sử oai hùng của Việt tộc.

Hướng về ngày Đại lễ Phật Đản là hướng về giá trị tâm linh cao khiết mà mỗi người có thể thành tựu được, không phân biệt chính kiến, văn hóa, tôn giáo hay chủng tộc. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện cho thế giới giảm thiểu hiểm họa nhân tai và thiên tai ; nhân loại bớt khổ thêm vui ; cho dân tộc Việt sớm có một ngày toàn dân hưởng được quyền Tự do – Dân chủ để góp phần quyết định vận mệnh của Dân tộc !

Nhất tâm cầu nguyện.

Mùa Phật Đản 2640 – Phật lịch 2560
Houston ngày 11 tháng 4, 2016
(đã ký tên)
Tỳ kheo Thích Huyền Việt
Thành phần Ban Tổ chức Đại lễ Phật Đản tại chùa Liên Hoa
BAN TỔ CHỨC
ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2640, PL. 2560
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
CHÙA LIÊN HOA HOUSTON
2016

Cố vấn :

Hòa Thượng Thích Trí Lãng,
Hòa Thượng Thích Vân Đàm,
Sư Bà Thích Nữ Giác Hương.

Bảo trợ :

Chùa Phật Pháp, St. Petersburg, Florida ; Chùa Bửu Môn, Port Arthur, Texas ; Chùa Liên Hoa, Salt Lake, Utah ; Chùa Liên Hoa Houston, Texas ; Chùa Viên Thông, Atlanta, Georgia ; Chùa Tây Phương, Gainesville, Georgia ; Chùa Từ Bi, Arlington, Texas ; Chùa Hồng Ân, De Moines, Iowa ; Chùa Phật Quang, Portland, Oregon ; Ban Hộ Trì Tam Bảo Chùa Phật Quang, Huntington Beach City, California ; Ban Hộ Trì Pháp Tạng Huyền Quang, Dallas, Texas ; Khuôn Hội Phật Giáo Dallas, Texas ; Khuôn Hội Phật Giáo Yên Tử Calgary, Canada ;

Gia đình Đạo hữu Bùi Lang Vtex Realty và Sư Cô Thích Nữ Từ Minh, BS. Vũ Ban và Bà Bích Ngọc – Viện Giải Phẫu Thẩm Mỹ Bích Ngọc, ĐH. Minh Đức Lê Cảnh Hải và Thân Từ Bi Lê Nguyên San – Tiệm vàng Kim Châu, BS. Trần Văn Thuần, BS. Hồ Ngọc Trâm – Tổ Hợp Y Tế Văn Lang IPA, BS. Calvin Nhựt và Thanh Hằng Võ, BS. Đặng Phùng Hậu, ĐH. Minh Đức Lê Trường – Duong Le LLC., ĐH. Thắng Trí Trương Anh Kinh và Quảng Hạnh Tôn Nữ Thủy Tiên , ĐH. Phổ Chiếu Anh Đào, ĐH. Phúc Trường Nguyễn Thanh Sơn, ĐH. Minh Huệ Đỗ Hiển Điện và Diệu Hạnh Đỗ Mỹ Lệ, ĐH. Quảng Khai Sử Ngọc Minh, VP. Bảo hiểm & Địa Ốc Mạnh Xuân Thái, ĐH. Diệu Thúy Võ Thị Quý, ĐH. Thanh Tâm Trần Văn Tốt và Diệu Lạc Nguyễn Thị Huỳnh, ĐH. Như Thuần Lê Thanh Xuân, ĐH. Minh Tâm Phạm Văn Thường và Như Thủy Trần Thị Thanh Thu, ĐH. Chánh Đạo Phạm Hữu Nhân, ĐH. Trí Dũng Tiêu Quang Khải và Diệu Kiến Nguyễn Ngọc Thơ, ĐH. An Bình Nguyễn Kim Anh,

Trưởng Ban Tổ Chức : Thượng tọa Thích Trí Quảng.

Phó Trưởng Ban :

Cư Sĩ Chơn Minh Trần Hiến, Ngoại vụ.
Cư Sĩ Giác Đạo Bùi Lang, Nội vụ.
Cư Sĩ Minh Đức Lê Cảnh Hải, Thiết trí Lễ Đài.

Thư Ký : Cư Sĩ Nhật Liên Dũng Lê Minh Dũng.

Thủ Quỹ : Sư Cô Thích Nữ Từ Minh, Đạo hữu Chơn Tịnh Tôn Thất Dũng.

Điều hợp chương trình (M.C.) : TT. Thích Trí Tịnh, Nữ Sĩ Ỷ Lan,
Cư sĩ Chơn Minh Trần Hiến, HTr. Nhật Liên Dũng.

Phân Ban :

Nghi Lễ : TT. Thích Trí Tịnh, TT. Thích Nguyên Tâm, TT. Thích Trí Hiền, ĐĐ. Thích Viên Minh, ĐĐ. Thích Pháp Hải, ĐĐ. Thích Viên Giáo, ĐĐ. Thích Viên Pháp, SC. Thích Nữ Giác Nguyên ;

Đạo Hữu : Nguyên Thưởng Trương Như Túc, Nhuận Biên Nguyễn Công Niên, Tâm Hạnh Võ Văn Đồng, Nguyên Võ Dương Văn Võ, Quảng Minh Võ Văn Tô, Chơn Thường Tôn Thất Chi, Tâm Thành Nguyễn Tấn Hưng, Tâm Viên Lê Bá Toàn

Y Tế : BS. Phúc Như Nguyễn Ngọc Trản FirstAids, BS. Trần Đình Lân, BS. Hồ Ngọc Trâm, Thủy Morton RN.

Trang Trí :Đạo Hữu Minh Đức Lê Cảnh Hải, Giác Chánh Trần Chè, Nguyên Vị Nguyễn Hạnh, Thắng Trí Trương Anh Kinh, Thiện Trí Cao Sơn, Nguyên Tâm Lê Văn Sanh, Tâm Quy Nguyễn Thực, Bouquet Floral.

Trai Soạn : Sư Cô Thích Nữ Từ Minh, Ban Trai soạn Tu Viện Phước Đức Houston, Đạo Hữu Minh Như Nguyễn Kim Luông, Viên Tánh Nguyễn T. Tiệp, Nguyên Huy Trần T. Tâm, Diệu Bạch Ngô Bạch Vân, Diệu Giáo Lê T. Thanh, Diệu Liên Đoàn Thị Sâm, Diệu Tịnh Hoàng Thị Lễ, Hoàng Bổn Trang Kim Lượm, Như Nghĩa Huệ Nguyễn Thị Huỳnh Diệp, Lê Ngọc Ánh, Hạnh Tâm Đàm Tuyết Thanh, Bổn Trinh Đinh Thị Mai, Thanh Hoàng Nguyễn Thị Thanh Thúy, Võ Thị Hồng, Quang Minh Lê Quỳnh Bee, Diệu Nhân Huấn Sơn, Diệu Nguyệt Yến Lưu, Diệu Không Nga Nguyễn, Diệu Chí Quách Thu, Diệu Hạnh Nguyễn Thị Ngọc Lan, Nguyên Đức Trương Thị Lễ, Quảng Minh Quỳnh Xuân, Nhuận Thể Phạm Thị Đông, Liễu Ân Lê Huyền, Diệu Ân Phạm Thị Ất, Tịnh Liên Julie Nguyễn, Diệu Oanh Trần Thu Huyền.

Tiếp tân : Đạo hữu Chơn Tịnh Nguyễn Nhã, Đoàn Nữ Phật tử Liên Hoa, Mr. Jim Girouard, Mr. Tracy Johnson, Diệu Hạnh Đỗ Mỹ Lệ, Minh Huệ Đỗ Hiển Điện, Tâm Đức Victor Hoàng Nguyễn, An Bình Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Hữu Vũ, Nguyên Tâm Lê Văn Sanh, Nguyên Quy Nguyễn Thực, Diệu Kim Nguyễn Đặng Hạnh, Đức Thư Trần Kim Xuyến, Thiện Đức Trần Văn Đặng, Minh Châu Ngô Ngọc Thuận, Diệu Nghĩa Tạ Duy Lý, Diệu Quế Khuất Duy Ý Trâm, Huệ Vân Khuất Duy Diệu Thu, Tịnh Hạnh Khuất Duy Thục Oanh,.

Ban Kỹ thuật Điện toán : Đạo hữu Nhật Liên Dũng, Đạo hữu Đạo Quảng Huỳnh Kim Hưng. Thiện Huấn Nguyễn Ngọc Minh Triết.

Âm thanh – Ánh sáng : Đạo hữu Giác Đạo Bùi Lang, Minh Trí Nguyễn Công Bằng, Tuệ Hiếu Tôn Thất Quang Huy.

Vệ sinh : Đạo hữu Thanh Hoàng Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Trật tự : Đạo hữu Minh Đức Lê Trường, Huyền Tấn Đặng Thanh Phong, Tuệ Tâm Nguyễn Đình Chính, Võ Sư Kevin TK Nguyễn & Đoàn sinh lớp Việt Võ Đạo Liên Hoa.

Tài liệu và Thông tin : Đạo hữu Chơn Tịnh Nguyễn Nhã, Thanh Huệ Khuất Duy Giáng Hà.

Tài chánh : Sư Cô Thích Nữ Từ Minh, Đạo hữu Thanh Tâm Huỳnh Hồ Hương, Phổ Chiếu Anh Đào, Trí Dũng Tiêu Quang Khải, Diệu Kiến Nguyễn Ngọc Thơ.

Thị Giả : Đạo hữu Quảng Hạnh Tôn Nữ Thủy Tiên, Chơn Tịnh Tôn Thất Dũng.

Phim Ảnh : Đạo hữu Quảng Văn Nguyễn Hợp.

Văn Nghệ : Đạo hữu Diệu Liên Ngô Thanh Diệp, Diệu Vàng Anh Trinh, Chánh Ngữ Kiều Liên, An Bình Nguyễn Kim Anh.

Truyền thông và Báo chí : Đạo hữu Tâm Mãn, Trí Giác Nguyễn Nhớ, Tâm Phúc Davis Nguyễn.

Vận chuyển :

Đạo hữu Giác Đạo Bùi Lang, Giác Minh Nguyễn Văn Quang, Phạm Thái, Minh Quang Đoàn Mười, Tuệ Hiếu Tôn Thất Quang Huy, Chơn Tịnh Tôn Thất Dũng, Thắng Phước Nguyễn Ngọc Thành, Tuệ Đức Bùi Tú, Tuệ Quang Nguyễn Phong. Quảng Thiện Trần Quang Tích, Đạo Quảng Huỳnh Kim Hưng, Henry Hải Võ, Minh Đạo Khuất Duy Quang, Minh Thông Vũ Minh Tam.

Những thông tin cần biết khi về tham dự Đại lễ Phật Đản.

Thời tiết : để có hiểu biết về thời tiết trong cuối tuần Đại Lễ Phật Đản, chúng ta vào Google, weather.com, vào zip code của chùa 77083.

Phi trường : tại Houston có 2 phi trường :

1. George Bush Intercontinental airport (IAH).
2. William P. Hobby Airport (HOU)

Khi đặt vé, chọn phi trường phù hợp với giá vé rẻ, việc đưa đón không khác biệt.

Khách sạn : Ban tổ chức đã có hợp đồng với khách sạn

Hilton Garden Inn, 6855 West Sam Houston, Texas 77072. Điện thoại 713-270-6100, hoặc gọi Ông Andrew Nguyễn : 832-768-0088 (cell)

Khi từ xa gọi đến hoặc đã đến tại khách sạn, để được giá rẻ, hãy cho khách sạn biết : Liên Hoa Temple / Mr. Lang Bui đã hợp đồng trước với giá $79.00/ ngày.

Check in : 3 giờ chiều ; check out : 12:00 trưa
Người đại diện thuê phòng phải trình thẻ tín dụng (credit card)
Cần giúp đỡ, xin gọi số 281-530-8899, ĐH Bùi Lang.

Đón rước tại phi trường :

Đạo hữu trong ban tổ chức sẽ đón chư Tăng Ni và quý Phật tử tại phi trường cầm trên tay Lá Cờ Phật Giáo. Để tiện liên lạc, kính xin Chư Tăng Ni và quý đạo hữu cung cấp số điện thoại di động, đề phòng trường hợp bất thường.

Ẩm thực : Chư Tăng và Phật tử từ xa về, ban tổ chức sẽ cung cấp phần ăn sáng, trưa và tối tại Chùa.

Những số điện thoại cần thiết :

ĐH Bùi Lang : 281-530-8899
ĐH Trần Hiến : 832-330-8882
ĐH Lê Cảnh Hải : 713-231-6397
ĐH Nguyễn Công Bằng : 713-679-0974

Phiếu ghi danh tham dự Đại lễ Phật Đản 2560

Check Also

Bài 1: Cơ sở Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế trả lời chung về âm mưu phá hoại cuộc đấu tranh cho Nhân quyền và Tự do Tôn giáo của hai Dư Luận viên Thục Vũ — Ý Dân

  PARIS, ngày 9 tháng Giêng năm 2019 (PTTPGQT & VCHR) — Thời gian qua, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *