Home / Tài liệu / PTTPGQT : HUẤN TỪ
của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Ðạo
gửi Ðại hội Khoáng đại kỳ III
GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ – Văn phòng II Viện Hóa Ðạo

PTTPGQT : HUẤN TỪ
của Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Ðạo
gửi Ðại hội Khoáng đại kỳ III
GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ – Văn phòng II Viện Hóa Ðạo

Download PDF

Phật lịch 2548
Số 01/VHÐ/VT

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

Kính bạch Chư Tôn Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức Tăng, Ni,
Thưa toàn thể quí vị Cư sĩ thiện tri thức, Nam và Nữ Phật tử,

Từ nơi cấm cố bằng khẩu lệnh sau biến cố Lương Sơn, tôi hân hoan được tin Ðại hội Khoáng đại kỳ III của Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ – Văn phòng II Viện Hóa Ðạo sẽ khai diễn vào thượng tuần tháng 10 năm 2004. Như vậy là mười hai năm trôi qua chư Liệt vị Tôn túc đã thành công đưa con thuyền Chánh Pháp cập bờ bến phương Tây, đồng thời hậu thuẫn Giáo hội trong nước trước bao chướng duyên nghịch cảnh để hoàn thành công cuộc giải trừ pháp nạn. Nhân danh Viện Hóa Ðạo, tôi cầu chúc Ðại hội thành công.

Thưa quí Liệt vị,

Sau nhiều năm điêu linh, Giáo hội trong nước vụt chuyển mình sống dậy tại Ðại hội Bất thường ở Tu viện Nguyên Thiều ngày 1 tháng 10 năm 2003 với một thành phần nhân sự đông đảo tham gia Hội đồng Lưỡng viện, mà mười ngày sau đó, Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ cùng Giáo hội các Châu khai triển huy hoàng tại Ðại hội ở Melbourne, Úc châu. Ðây đã là sự phối hợp nhịp nhàng giữa trong và ngoài nước, đưa Giáo hội sang bước ngoặt hồi sinh. Một kỳ công hi hữu. Dù chướng duyên còn lắm, khiến hiện nay hàng giáo phẩm cao cấp còn bị câu thúc, nhưng ý chí và tinh thần của chư Tôn túc trong nước vẫn lạc quan thể hiện sứ mệnh cao cả của một tôn giáo lớn có truyền thống hai nghìn năm vẻ vang. Hoạn nạn càng lớn, thì quyết tâm cấp cứu càng cao, bóng tối càng thâm u thì Chánh pháp càng rạng rỡ. Sự kiện hôm 15.9 vừa qua, nhà đương quyền Việt Nam bị Hoa Kỳ liệt kê vào danh sách các nước cần đặc biệt quan tâm, “vì đã dùng các biện pháp độc tài toàn trị vi phạm nghiêm trọng tự do tôn giáo”, nói lên chính nghĩa bấy nay của Giáo hội trong cuộc vận động bảo vệ tự do tôn giáo và công bằng xã hội. Tôi ngỏ lời tán dương công đức vận động quốc tế của chư Liệt vị Tôn đức và quí Cư sĩ thiện tri thức.

Xin Ðại hội lưu ý về điều trọng yếu, là trong sinh hoạt, cư xử, tâm ý, từ cá nhân đến tập thể, cũng như những gì Ðại hội Khoáng đại kỳ III thể hiện và quyết định hôm nay, sẽ được ghi vào trang sử bi hùng của Phật giáo Việt Nam. Trăm năm sau, Tăng đoàn hậu bối và con cháu đệ tử của chúng ta sẽ nhìn vào đấy như tấm gương trong sáng của các bậc Thầy Tổ đi trước. Cho nên nhất cử nhất động, chúng ta không thể khinh suất.

Vai trò của Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại trên các Châu lục, trong đó có Giáo hội tại Hoa Kỳ, rất quan trọng trong những ngày tháng tới. Một Tăng đoàn hòa hợp là nền tảng làm vững mạnh Giáo hội, đồng lúc khai thông các bế tắc xã hội. Gặp đủ thuận duyên thì “đa đa ích thiện”. Duyên lành chưa kết thì hẵng “quí hồ tinh”. Xin Ðại hội Khoáng đại kỳ III hết sức quan tâm đến vấn đề nhân sự. Nói đến nhân sự là nói đến hai yếu tố bất khả phân giữa năng lực và sự tuân hành đường lối của Hội đồng Lưỡng viện trong và ngoài nước. Tuân hành đường lối như chiếc la bàn giúp tàu thuyền không lạc lối giữa phong ba bão táp. Làm cho Tiếng Nói của Chánh pháp và Dân tộc phát huy chí nguyện tông tổ, thu nhiếp cảm tình và hậu thuẫn của thế giới. Một Tiếng Nói đại biểu cho tuyệt đại quần chúng thầm lặng không-tiếng-nói, thay vì xu phụ theo các luận điệu tư kỷ, mị dân nhất thời.

Vì vậy, trước hoàn cảnh khó khăn, truy bức và hiểm nguy hiện tại của Giáo hội trong nước, và để vai trò quốc tế của Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại trên thế giới nói chung, và Giáo hội tại Hoa Kỳ – Văn phòng II Viện Hóa Ðạo nói riêng, được tiếp nối trong thời gian cấp bách nhưng sinh tử, tôi nhất tâm cung kính tán đồng Giáo lệnh của Ðức Tăng thống qua Ðạo từ Ngài ban trong dịp này : Một là cần chú tâm hơn hết việc hướng dẫn Tăng tín đồ tu học, vì như lời Ngài dạy, không học hỏi, tu trì, thì không thể tăng trưởng trí tuệ hầu phá trừ vô minh. Hai là tạm thời lưu nhiệm toàn ban lãnh đạo các Hội đồng thuộc Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ – Văn phòng II Viện Hóa Ðạo một nhiệm kỳ nữa. Hẳn nhiên, theo nhu cầu đáp ứng với kế hoạch và tình hình trong nhiệm kỳ sắp đến, việc bổ sung nhân sự vào các Hội đồng lãnh đạo cũng có thể đặt ra.

Tôi cầu mong Ðại hội nhận xét rõ hiện tình Giáo hội trong nước còn cheo leo trên bờ vực thẳm để tương kính, tương thuận và sáng suốt tìm ra sinh lộ, phát huy con đường tiến thủ của Phật giáo ở hải ngoại đồng lúc khâm thừa giáo lệnh của Ðức Tăng Thống, mà mục tiêu không gì khác hơn là phục vụ Dân tộc và Ðạo pháp trước hoàn cảnh còn bức thiết hôm nay.

Kính chúc Chư Tôn Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức Tăng, Ni, giới đức tiến tu, phước trí trang nghiêm, viên thành đạo quả ; toàn thể quí Cư sĩ Phật tử bồ đề tâm kiên cố để đảm lãnh vai trò Hộ pháp và Hộ quốc.

Thanh Minh Thiền viện, Phật lịch 2548
Saigon ngày 21 tháng 9 năm 2004
Sa môn THÍCH QUẢNG ÐỘ

Viện trưởng Viện Hóa Ðạo,
Sa môn THÍCH QUẢNG ÐỘUnicode


VNI


VPS


VIQR

Check Also

Thông bạch Đại lễ Vu Lan Pl. 2562 – 2018 của Viện Hoá Đạo

  PARIS, ngày 14 tháng 8 Năm 2018 (PTTPGQT) — Sau đây là Thông bạch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *