Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Tin PTTPGQT / Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, gửi Tâm Thư kêu gọi ủng hộ tài chánh mua Cơ sở cho Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, và Thông bạch thành lập Ban Kiến Thiết trụ sở Văn phòng II Viện Hoá Đạo

Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN, gửi Tâm Thư kêu gọi ủng hộ tài chánh mua Cơ sở cho Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, và Thông bạch thành lập Ban Kiến Thiết trụ sở Văn phòng II Viện Hoá Đạo

Download PDF

PARIS, ngày 21.5.2014 (PTTPGQT) – Viện Hoá Đạo vừa gửi đến Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế để phổ biến lời kêu gọi ủng hộ tài chánh để mua cơ sở cho Văn Phòng II Viện Hoá Đạo qua Tâm Thư của Đại lão Hoà thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoá Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) viết từ Chùa Long Quang, Huế, đồng thời với bức Thông bạch thành lập Ban Kiết Thiết trụ sở Văn Phòng II Viện Hoá Đạo, cũng do Hoà thượng Viện trưởng Viện Hoá Đạo ấn ký, chấp hành sự chỉ đạo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ.

Hai văn kiện này đã phát hành ngày 16.5.2014. Nhưng được bổ sung hôm nay về danh tánh nơi gửi tịnh tài ủng hộ ở ngoài nước là Hoà thượng Thích Huyền Việt, và Trưởng ban Kiến thiết Cơ sở Văn Phòng II Viện Hoá Đạo cũng là Hoà thượng Thích Huyền Việt, thay vì Hoà thượng Thích Trí Lãng như loan báo trước đây.

Sau đây là toàn văn 2 văn kiện này :

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HOÁ ĐẠO

Tu Viện Long Quang – Thị Xã Hương Trà – Tỉnh Thừa Thiên Huế


Phật lịch 2558
Số 16B/VHĐ/VT/TT
TÂM THƯ SỐ 16 B
Kêu gọi ủng hộ tài chánh để mua trụ sở Văn phòng II
Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ
—————-
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Kính gởi :
– Chư Tôn giáo phẩm, Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Tăng, Ni
– Quý Tu Viện, Tự Viện, Tịnh Xá, Phật Đường, các tổ chức Phật giáo, tổ chức thiện nguyện.
– Quý tổ chức Gia đình Phật tử các cấp
– Quý cơ quan truyền thanh, truyền hình, và báo chí
– Quý Đồng bào và thiện tín Phật tử các giới.

Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quí vị

Sau ngày 30/4/1975, dân tộc Việt chìm trong máu lệ bởi quốc nạn cộng sản thật kinh hòang, cùng lúc đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất cũng chung chịu cảnh pháp nạn XHCNVN quá tan thương. Quyền sinh hoạt Pháp lý của Giáo hội đã bị cướp đoạt, chùa viện trong nước đã bị tịch thu, cưỡng chiếm, Giáo hội phải nương nhờ một vài chùa viện của chư Tôn Đức trong hàng lãnh đạo (những người kiên cường, bất khuất không hòa hợp với bạo quyền Xã Nghĩa) còn sót lại, để làm trụ sở ; Cơ sở Văn phòng 2 Viện Hoá Đạo Giáo hội ở Hoa Kỳ cũng trong hoàn cảnh mượn tạm, ở nhờ không khác. Đến khi biến động phân hóa nhân sự diễn ra, người bị bãi nhiệm, kẻ từ chức, lại chiếm luôn cơ sở (mà chùa Kim Quang, Huế là một điển hình) và ôm luôn tiền quỹ Giáo hội làm của riêng, khiến Giáo hội lâm cảnh “cạn kiệt”.

Ưu tư cho việc tạo dựng cơ sở Văn phòng 2 Viện Hóa Đạo Hải ngoại, đây là tài sản chung của Giáo hội mà cũng là niềm mong mỏi của bao người con Phật.

Do đó, Giáo hội dự kiến sẽ mua một cơ sở trong vùng thủ đô người Việt tỵ nạn tại Orange County để tiện việc sinh hoạt của Tăng, Ni và tín đồ. Theo tìm hiểu ban đầu, cơ sở trị giá khoảng một triệu (1.000.000 USD) Mỹ kim, cơ sở nầy hiện đã được Ban Kiến thiết (xem thêm THÔNG BẠCH BAN KIẾN THIẾT) chọn mua và tiến hành thủ tục pháp lý.

Theo dự kiến, ngôi chùa mới tạo dựng sẽ là trụ sở Văn Phòng 2 Viện Hóa Đạo tại hải ngoại có tên là Chùa Phật Quang ; Phật Quang là tên nhà truyền giáo buổi bình minh của Phật Giáo Việt Nam thời mới du nhập mà cũng là ý nghĩa Ánh sáng chiếu soi, mang Thông Điệp Phật Đà đến với vạn loại chúng sinh, là ngôi chùa đầu tiên do Đại lão Sa môn Thích Quảng Độ, Đức Tăng Thống thứ 5 của Giáo Hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ban cho tên hiệu.

Nay nhân danh Viện Trưởng Viện Hóa Đạo, tôi cất lời kêu gọi chư Tôn đức, Tăng Ni, Phật giáo đồ, quí mạnh thường quân, các tổ chức thiện nguyện, mong quí vị góp sức, chung lòng, bằng cách : cúng giúp tài chánh hoặc cho Giáo Hội mượn không lấy lời để Giáo Hội đủ duyên làm tròn Phật sự nói trên.

Mọi sự giúp đỡ tài chánh xin gởi về :

Trong nước :

Hoà thượng Thích Nguyên Lý,
Chùa Từ Hiếu, 59 lô D, đường Dương Bá Trạc, P1. Q8.
Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0908 217 533
Email : nguyenly2550@yahoo.com

Ngoài nước :

Hòa Thượng Thích Huyền Việt
Chùa Liên Hoa
6709 Howell-Sugarland Road
Houston, Texas 77083
Hoa Kỳ / USA

Điện thoại : (281) 988 5550
Email : lienhoahouston13@gmail.com

Nguyện cầu hồng ân Tam bảo giúp sức, Thiên Long bát bộ hộ trì cho Phật sự trên đây sớm được thành tựu tốt đẹp. Kính chúc quí vị thân tâm thường lạc trên đường hoằng truyền chánh pháp Phật Đà.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

Tu Viện Long Quang, ngày Phật Đản Phật Lịch 2558
Viện trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN
(ấn ký)
SA MÔN THÍCH NHƯ ĐẠT
Bản sao :
-Kính trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN kính thẩm tường
-Hòa Thượng Chủ Tịch VP II Viện Hóa Đạo tri tường
-GS Tổng Vụ Trưởng TV Truyền Thông và PTT/PGQT kính phổ biến
-Lưu./.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
VIỆN HOÁ ĐẠO

Tu Viện Long Quang – Thị Xã Hương Trà – Tỉnh Thừa Thiên Huế


Phật lịch 2558
Số 15B/VHĐ/TB/VT
THÔNG BẠCH SỐ 15 b
Trích yếu/ Thành lập Ban Kiến Thiết trụ sở Văn phòng II
Viện Hoá Đạo GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ
—————-
VIỆN TRƯỞNG VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
Kính gởi :
– HT. Thích Huyền Việt, Phó Chủ tịch VP II VHĐ Hải ngoại tại Hoa Kỳ
– TT. Thích Giác Đẳng, Tổng thư ký VP II VHĐ Hải ngoại tại Hoa Kỳ
– Chư Tôn đức Văn phòng II, GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ.
– Quí thành viên Văn phòng II, GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ.

Kính bạch chư Tôn đức, kính thưa quí vị

Về việc việc mua bất động sản để làm trụ sở văn phòng II Giáo hội là điều cần thiết theo nhu cầu Phật sư hiện nay. Tôi có ngõ lời nầy với chư Tôn đức, các thành viên Văn phòng II Viện Hoá Đạo Hải ngoại tại Hoa Kỳ và được chư tôn hưởng ứng, tán đồng,

Trụ sở văn phòng II là tài sản chung của Giáo hội, do đó, để việc vận động mua bất động sản được sự ủng hộ rộng rãi của nhiều người và dư luận quần chúng hưởng ứng, nay được sự góp ý của Viện Tăng thống, tôi xin đề nghị mấy việc như sau :

1| Về Pháp lý :
Thực hiện việc xin Pháp lý Giáo hội để làm nền tảng cho các sinh hoạt của GH ; Pháp lý mua bất động sản xin ghi rõ : GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ, Văn phòng II, Viện Hóa Đạo.

2| Thực hiện Pháp lý

Thượng tọa Thích Giác Đẳng tiến hành lo việc xin pháp lý cho Văn phòng II Viện Hoá Đạo Hải ngoại tại Hoa Kỳ.

3| Thành lập Ban Kiến Thiết :

Thành lập Ban Kiến Thiết trụ sở Văn phòng II, Viện Hóa Đạo, GHPGVNTN Hải ngoại tại Hoa Kỳ với thành phần như sau :

Trưởng ban : HT. Thích Huyền Việt
Phó trưởng ban : TT. Thích Giác Đẳng
Thư ký : TT. Thích Giác Đẳng (kiêm nhiệm)
Thủ quỹ : Sư bà Thích Nữ Nguyên Thanh
Cố vấn công trình : Cư sĩ Nguyên Thái – Võ Văn Ái

4| Kính mong Hòa thượng Chủ tịch VP 2 điều hành Phật sự nói trên.

5| Kính mong Chư Tôn Đức, quí vị Cư sĩ, Phật tử chung sức, chung lòng cho Phật sự nói trên được sớm thành tựu tốt đẹp.

Nam mô Trung Thiên Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Tu viện Long Quang, Huế, ngày Phật Đản Phật Lịch 2558
Viện trưởng Viện Hoá Đạo, GHPGVNTN
(ấn ký)
SA MÔN THÍCH NHƯ ĐẠT
Nơi Nhận :
– Thượng trình Đức Đệ Ngũ Tăng Thống GHPGVNTN
– HT Chủ Tịch VPII và các thành viên VPII Viện Hóa Đạo
– Các nhân sự có tên trong Thông Bạch
– Lưu./.

Check Also

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bãi nhiệm chức vụ Viện trưởng VHĐ của HT Thích Tâm Liên và Tổng Thư ký VHĐ của ông Lê Công Cầu, tạm ngưng mọi sinh hoạt của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN trong khi chờ Đại hội Bất thường công cử nhân sự mới

  PARIS, ngày 26 tháng 11 năm 2018 (PTTPGQT) —  Ngày 5 tháng 10 vừa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *