Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – 22.7.2016] Tưởng niệm Ngày huý nhật lần thứ 8 Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang (II) — Vai trò Người Cư sĩ trong công cuộc Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn (IV)

[Đài Phật giáo Việt Nam – 22.7.2016] Tưởng niệm Ngày huý nhật lần thứ 8 Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang (II) — Vai trò Người Cư sĩ trong công cuộc Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn (IV)

Download PDF

 

 

Sự đóng góp của Nhị vị Tăng Thống Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ bảo vệ Pháp lý lịch sử của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất 41 năm qua — Phỏng vấn Chủ tịch Sáng hội Rafto Na Uy, ông Arne Lynngård bị ngăn cấm đi Sài gòn trao giải Nhân quyền Quốc tế cho Đại lão Hoà thượng Thích Quảng Độ & Phần IV tức phần cuối “Vai trò người Cư sĩ trong công cuộc Giải trừ Quốc nạn và Pháp nạn”.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *