Home / Đài Phật giáo Việt Nam / [Đài Phật giáo Việt Nam – 29.7.2016] Dân biểu Hoa Kỳ Al Green vinh danh Nhị vị Tăng Thống Thích Huyền Quang & Thích Quảng Độ — Câu Chuyện Cuối Tuần về hai chữ Sắc sắc Không không

[Đài Phật giáo Việt Nam – 29.7.2016] Dân biểu Hoa Kỳ Al Green vinh danh Nhị vị Tăng Thống Thích Huyền Quang & Thích Quảng Độ — Câu Chuyện Cuối Tuần về hai chữ Sắc sắc Không không

Download PDF

 

 

Truyền thống Nghỉ hè tháng 8 của dân Pháp — Câu Chuyện Cuối Tuần về 2 chữ “Sắc sắc Không không” & Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ giải thích vì sao Cộng sản đàn áp Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, và Mục “Thế giới Ủng hộ Chúng ta” : Dân biểu Hoa Kỳ Al Green vinh danh Nhị vị Tăng Thống Thích Huyền Quang và Thích Quảng Độ”.

Để thu, bấm vào đây : .

Để nghe, bấm vào dưới đây :

Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 thước, 9930 Ki lô Hertz từ 19 giờ đến 19 giờ 30 mỗi tối thứ Sáu. Kính mong quý thính giả hoan hỉ viết thư về Đài cho biết tình hình bắt đài có trở ngại, hay khó khăn gì không, để Đài kíp hoàn thiện.

Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *