Home / Tài liệu / Lễ Tiểu tường Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

Lễ Tiểu tường Đức cố Đệ tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

Download PDF
VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ
THE VIETNAMESE AMERICAN UNIFIED BUDDHIST CONGRESS IN THE U.S.A.
VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO
HỘI ĐỒNG ĐIỀU HÀNH

14472 Chestnut St., Westminster, CA. 92683 – U.S.A
Tel : (714) 890-9513 – Fax : (626) 286-8437 – Email : vp2vhd@gmail.com


THÔNG BẠCH
Về Đại lễ Tiểu Tường Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang

Kính gởi : Chư Tôn đức Giáo phẩm Tăng Ni và quý Thiện tín Cư sỹ Phật tử
Thưa chư liệt vị,

Đức cố Đệ Tứ Tăng Thống thượng Huyền hạ Quang, nhà lãnh đạo kiệt xuất của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, bậc Thầy khả kính của nhiều thế hệ Tăng ni Phật tử, một biểu tượng ngời sáng trong công cuộc vận động cho tự do, dân chủ và nhân quyền Việt Nam đã an tường thị tịch cách đây một năm tại Tu viện Nguyên Thiều, Bình Định.

Dù báo thân của Ngài không còn nữa, nhưng đạo hạnh siêu phàm bạc tục của Ngài vẫn trải dài qua năm tháng và trở thành biểu tượng huy hoàng trong dòng lịch sử truyền bá chánh pháp, đặc biệt trước hiện tình đen tối trong cơn Pháp nạn và Quốc nạn ngày nay.

Để tưởng niệm công hạnh sâu dày của bậc xuất trần thượng sỹ, thạc đức cao Tăng, Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ sẽ long trọng cử hành Lễ Tiểu Tường đức cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang lúc 11 sáng Chủ Nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2009 tại Chùa Điều Ngự 14472 Chestnut St. Westminster, CA 92683.

Thay mặt Văn Phòng II Viện Hoá Đạo và Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất Hải Ngoại Tại Hoa Kỳ, chúng tôi thành tâm cung thỉnh chư Tôn đức giáo phẩm và kính mời quý Thiện hữu tri thức, đồng bào, Phật tử hoan hỷ quang lâm đến chùa Điều Ngự tham dự Lễ Tiểu Tường của đức cố Đệ Tứ Tăng Thống.

Ngoài ra, xin quý Tự viện và các đơn vị của Giáo hội trên khắp năm châu tùy theo hoàn cảnh tổ chức thật trang nghiêm Lễ Tiểu Tường đức cố Đệ Tứ Tăng Thống, đồng thời nhắc nhở đến hành trạng siêu việt của Ngài nhằm nêu gương cho đàn hậu tấn tiếp tục nỗ lực vận động phục hoạt Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất để đền đáp trong muôn một công ơn giáo dưỡng thâm trọng của Ngài qua suốt cuộc đời phụng hiến cho đạo pháp, dân tộc và nhân sinh.

Trân trọng,
Westminster, ngày 25 tháng 6 năm 2009
Phó Tăng Thống kiêm Chủ Tịch VPIIVHĐ
(ấn ký)
Sa Môn Thích Hộ Giác
Nơi nhận :
– Như trên “để tri hành”
Bản sao kính gởi :
– Hội Đồng Lưỡng Viện GHPGVNTN “để kính thẩm tường”
– Phòng Thông Tin Phật Giáo Quốc Tế “để phổ biến”
– Hồ sơ, lưu

Check Also

Khép kín không gian tự do: Định giá Nhân quyền tại Việt Nam giữa chu kỳ thứ 2 của cuộc kiểm điểm LHQ Thường kỳ Toàn Thế giới (UPR)

  Bấm vào đây để hạ tải Phúc trình Shrinking Spaces (PDF)   PDF   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *