Home / Tài liệu / LHQ / LHQ: Báo cáo của Báo cáo viên Đặc biệt về Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng, Heiner Bielefeldt

LHQ: Báo cáo của Báo cáo viên Đặc biệt về Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng, Heiner Bielefeldt

Download PDF

Nhiệm vụ đến Việt Nam (từ ngày 21 đến 31 tháng 7 năm 2014)

Báo cáo trình bày các kết quả chính của chuyến thăm tới đất nước Việt Nam được thực hiện bởi Báo cáo viên Đặc biệt về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, Heiner Bielefeldt, từ ngày 21 đến ngày 31 tháng 7 năm 2014. Sau khi phân tích các khuôn khổ và chuẩn mực liên quan đến tự do tư tưởng, lương tâm, tôn giáo hay tín ngưỡng của pháp luật Việt Nam, Báo cáo viên Đặc biệt xác định những phát triển tích cực nhưng cũng có một số vấn đề nghiêm trọng, chủ yếu là sự thiếu rõ ràng trong các quy định pháp lý có xu hướng tạo khả năng rộng rãi để điều chỉnh, giới hạn, hạn chế hoặc cấm việc thực thi quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng vì lợi ích của “sự thống nhất quốc gia và trật tự công cộng”. Những thách thức khác bắt nguồn từ sự kiểm soát chặt chẽ của Chính phủ đối với các cộng đồng tôn giáo. Trong khi đời sống tôn giáo và đa dạng và phong phú là một thực tế ở Việt Nam hiện nay, quyền tự chủ và hoạt động của các cộng đồng tôn giáo hay tín ngưỡng độc lập, tức là, những cộng đồng không được công nhận, vẫn còn bị hạn chế và không an toàn, khi mà các quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của các cộng đồng này bị vi phạm rõ ràng với sự  giám sát, đe dọa, sách nhiễu và đàn áp liên tục. Báo cáo viên Đặc biệt thấy cần phải cải thiện và chia sẻ kiến nghị của ông với mục đích duy trì một cuộc đối thoại mang tính xây dựng và hợp tác với Chính phủ.

 

Báo cáo của Báo cáo viên Đặc biệt về Tự do Tôn giáo hoặc Tín ngưỡng, Heiner Bielefeldt (30/01/2015)

 

 

Check Also

Chúc Xuân Canh Tý 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *