Home / Tin tức / Hình ảnh / Liên Trại Hiếu Hạnh tại Tu viện Long Quang (12/07/2017)

Liên Trại Hiếu Hạnh tại Tu viện Long Quang (12/07/2017)

Download PDF

 

Một Giấy Mời Làm việc tiêu biểu của Công an gửi cho các Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Thừa Thiên phụ trách Trại Hiếu Hạnh ở Huế
Một Giấy Mời Làm việc tiêu biểu của Công an gửi cho các Huynh trưởng Gia Đình Phật tử Thừa Thiên phụ trách Trại Hiếu Hạnh ở Huế

 

Tấm biển Liên Trại Hiếu Hạnh 2017
Tấm biển Liên Trại Hiếu Hạnh 2017

 

Huy hiệu Trại Hiếu Hạnh 2017
Huy hiệu Trại Hiếu Hạnh 2017

 

Tập họp trước tượng đài Đức Quán Thế Âm
Tập họp trước tượng đài Đức Quán Thế Âm

 

Cung thỉnh Hoà thượng Chứng minh đến đất Trại
Cung thỉnh Hoà thượng Chứng minh đến đất Trại

 

Lễ khai mạc dưới sự Chứng minh của HT Thích Thanh Quang, Chánh Văn phòng VHĐ, Htr Lê Công Cầu, Gia đình Phật tử Vụ, và các Htr. trong Ban Quản trị Trại
Lễ khai mạc dưới sự Chứng minh của HT Thích Thanh Quang, Chánh Văn phòng VHĐ, Htr Lê Công Cầu, Gia đình Phật tử Vụ, và các Htr. trong Ban Quản trị Trại

 

Ban Quản trị Trại
Ban Quản trị Trại

 

Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng

 

Lều trại đã dựng lên
Lều trại đã dựng lên

 

Oanh vũ dựng lều
Oanh vũ dựng lều

 

Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng

 

Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng

 

Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng

 

Gặp nhau trao đổi
Gặp nhau trao đổi

 

Gặp nhau tay bắt mặt mừng
Gặp nhau tay bắt mặt mừng

 

Nhỏ to tâm sự
Nhỏ to tâm sự

 

Huynh trưởng Lê Công Cầu thăm trại
Huynh trưởng Lê Công Cầu thăm trại

 

Huynh trưởng Lê Công Cầu thăm trại
Huynh trưởng Lê Công Cầu thăm trại

 

Tấm biển của Trại sinh
Tấm biển của Trại sinh

 

Bản tin hoạt động bằng hình
Bản tin hoạt động bằng hình

 

Sân khấu văn nghệ Trại
Sân khấu văn nghệ Trại

 

Một điệu múa
Một điệu múa

 

Múa cờ
Múa cờ

 

Các em Oanh vũ khoe tài
Các em Oanh vũ khoe tài

 

Mầm non Văn nghệ
Mầm non Văn nghệ

 

 

Check Also

IBIB :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *