Home / Tài liệu / Trường hợp khác / Phỏng vấn Đức Tăng Thống Thich Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện, Saigon, (Diễn Đàn Tự Do Oslo 28-4-2010)

Phỏng vấn Đức Tăng Thống Thich Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện, Saigon, (Diễn Đàn Tự Do Oslo 28-4-2010)

Download PDF

 

Niềm tin tôn giáo bị cấm đoán — Phỏng vấn Đức Tăng Thống Thich Quảng Độ tại Thanh Minh Thiền Viện, Saigon, (Diễn Đàn Tự Do Oslo 28-4-2010)

 

This post is also available in: English French

Check Also

[Đài Á Châu Tự Do / RFA] Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về tử hình

    RFA (17-2-2017) – Ủy ban Bảo vệ Quyền làm người Việt Nam, trụ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *