Home / Tin tức / Thông cáo báo chí / Tin PTTPGQT / Quyết định công nhận thành phần nhân sự Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh GĐPT Pomona — Thư minh định Khuôn dấu mới của Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh GĐPTVN Hoa Kỳ

Quyết định công nhận thành phần nhân sự Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh GĐPT Pomona — Thư minh định Khuôn dấu mới của Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh GĐPTVN Hoa Kỳ

Download PDF

PARIS, ngày 23.7.2016 (PTTPGQT) – Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế xin đăng tải sau đây Quyết định của Tổng vụ Thanh niên Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất (GHPGVNTN) Hải ngoại tại Hoa Kỳ công nhận thành phần nhân sự Tân Đoàn trưởng và Đoàn Phó Nội vụ Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh Gia Đình Phật tử Pomona, và Thư Minh định Khuôn dấu mới của Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sinh Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ để các cấp Giáo hội theo dõi và lưu tâm.

Quyết Định công nhận thành phần nhân sự :
BI-TRÍ-DŨNG
VĂN PHÒNG II VIỆN HÓA ĐẠO
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỐNG NHẤT
HẢI NGOẠI TẠI HOA KỲ
TỔNG VỤ THANH NIÊN
GIA ĐÌNH PHẬT TỬ VỤ


6709 Howell Sugarland Road, Houston TX 77083 * TEL 832 714-0800
EMAIL : tongvuthanhnien13usa@gmail.com
Quyết Định Số : 2016-03/GĐPTV/VT
Về việc Công Nhận Thành Phần
Nhân Sự Tân Đoàn Trưởng
và Đoàn Phó Nội Vụ Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Pomona

Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ
Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ

– Căn cứ Nội Quy GĐPTVN ban hành ngày 30.6.1967, tu chỉnh bởi Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Toàn Quốc năm 1973, đã được Viện Hóa Đạo GHPGVNTN duyệt y.

– Căn cứ Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ ban hành ngày 10.4.2004 đã được Văn Phòng II Viện Hóa Đạo duyệt y.

– Căn cứ Nội Quy Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, tu chỉnh bởi Đại Hội Huynh Trưởng GĐPT Toàn Quốc Hoa Kỳ năm 2011, đã được Văn Phòng II Viện Hóa Đạo duyệt y ;

– Chiếu trình thư về việc bầu lại tân Đoàn Trưởng và Đoàn Phó Nội Vụ của Đoàn Pomona, đề ngày 16.07.2016 ;

– Chiếu nhu cầu Phật sự.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Nay công nhận các Huynh Trưởng có tên sau thuộc Ban Thường Vụ Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Pomona, Nam California Hoa Kỳ :

  • Đoàn Trưởng : HTr Nguyên Hương Lê Bảo
  • Đoàn Phó Nội Vụ : HTr Tâm An Nguyễn Hoa

Điều 2 : Những Huynh Trưởng thuộc thành phần nhân sự của Đoàn Cựu Huynh Trưởng và Đoàn Sinh Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Pomona, Nam California Hoa Kỳ phải sống đúng theo những điều quy định trong Bản Nội Lệ của Liên Đoàn, và luôn tuân thủ Nội Quy và Quy Chế Huynh Trưởng Gia Đình Phật Tử Việt Nam.

Điều 3 : Tất cả các cấp Đơn vị trực thuộc và các Huynh Trưởng đương sự chiếu nhiệm vụ thi hành quyết định nầy.

Phật Lịch 2560 – Houston Texas, ngày 18 tháng 7 năm 2016
Vụ Trưởng Gia Đình Phật Tử Vụ
Gia Đình Phật Tử Việt Nam tại Hoa Kỳ
Tỳ kheo Thích Huyền Việt

Bản sao kính trình :
– HT Tổng Vụ Trưởng TVTN/GHPGVNTNHN-HK
“để kính thẩm tường”
– Giáo sư Giám đốc PTTPGQT,
“kính nhờ phổ biến”

Nơi nhận :
– LĐCHT&ĐS, BHDTU/GĐPTVN, các Đơn vị trực thuộc “để tri hành”
Hồ sơ lưu

Thư Minh định Khuôn dấu mới của Liên Đoàn Cựu Huynh trưởng & Đoàn sainh GĐPTVN Hoa Kỳ :

Xin hân hạnh giới thiệu sách mới của Huynh trưởng Nhật Liên Dũng, Tổng Thư Ký Ban Hướng Dẫn Trung ương Gia Đình Phật tử Việt Nam tại Hoa Kỳ, về “Bí quyết đánh Quần vợt” viết bằng tiếng Anh mới phát hành :

Xin bấm vào đây để xem :

Amazon.com

Barnes and Noble

Hỏi mua qua địa chỉ Email của tác giả : Nhat Le

Check Also

Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bãi nhiệm chức vụ Viện trưởng VHĐ của HT Thích Tâm Liên và Tổng Thư ký VHĐ của ông Lê Công Cầu, tạm ngưng mọi sinh hoạt của Viện Hoá Đạo GHPGVNTN trong khi chờ Đại hội Bất thường công cử nhân sự mới

  PARIS, ngày 26 tháng 11 năm 2018 (PTTPGQT) —  Ngày 5 tháng 10 vừa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *