Home / Tài liệu / PTTPGQT : Quyết nghị của Ðại hội Khoáng đại III
GHPGVNTNHN-HK – Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo

PTTPGQT : Quyết nghị của Ðại hội Khoáng đại III
GHPGVNTNHN-HK – Văn Phòng II Viện Hóa Ðạo

Download PDF

Ðạo từ của Ðức Tăng thống Thích Huyền Quang và Huấn từ của Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, Viện trưởng Viện Hóa Ðạo, đã được tuyên đọc trang nghiêm trong ngày khai mạc trước 300 vị Trưởng lão, Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức Tăng Ni đại diện các cơ sở Giáo hội tại Hoa Kỳ, Canada, châu Âu, châu Úc và các tổ chức quốc tế đến từ Cam Bốt, Bengladesh, Miến Ðiện, Hoa Kỳ, Thái Lan, Tích Lan, Trung hoa, và 8000 Phật tử tại lễ đài hùng vĩ nơi khuôn viên Tu viện Bảo Pháp, đã là kim chỉ nam cho Ðại hội Khoáng đại kỳ III :

Ðức Tăng thống dạy rằng : “Cần chú tâm hơn hết việc hướng dẫn Tăng tín đồ tu học. Không học hỏi, tu trì, thì không thể tăng trưởng trí tuệ hầu phá trừ vô minh. Hai là, vì tình thế khẩn trương và bức bách ở trong nước, công cuộc vận động quốc tế cần tiếp nối cấp bách hơn bao giờ với những nhân sự đã quen nề nếp hoạt động, xin Ðại hội tạm thời lưu nhiệm toàn ban lãnh đạo các Hội đồng thuộc Gíao hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ – Văn phòng II Viện Hóa Ðạo một nhiệm kỳ nữa, và theo nhu cầu đáp ứng với kế hoạch và tình hình trong nhiệm kỳ sắp đến mà bổ sung thêm nhân sự”.

Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Ðạo thì chỉ đạo : “Mong Ðại hội nhận xét rõ hiện tình Giáo hội trong nước còn cheo leo trên bờ vực thẳm để tương kính, tương thuận và sáng suốt tìm ra sinh lộ, phát huy con đường tiến thủ của Phật giáo ở hải ngoại đồng lúc khâm thừa giáo lệnh của Ðức Tăng Thống, mà mục tiêu không gì khác hơn là phục vụ Dân tộc và Ðạo pháp trước hoàn cảnh còn bức thiết hôm nay”.

Từ tiền hội nghị đặc cách trong hai ngày 7 và 8 tháng 10 dương lịch, cho đến sáu khoáng đại trên những vấn đề nóng bỏng qua hai ngày 9 và 10 tháng 10, 300 đại biểu hướng dẫn 130 phái đoàn đã khâm thừa giáo lệnh từ trong nước và đào sâu sự suy nghĩ, thảo luận để đưa tới các quyết định sau đây :

1. Với những kết quả khích lệ điển hình qua 3 văn kiện quốc tế, bao gồm Quyết nghị 427 thông qua ngày 19.11.2003 tại Hạ viện Hoa kỳ hậu thuẫn GHPGVNTN với yêu sách phục hồi quyền pháp lý sinh hoạt của giáo hội và trả tự do cho hàng giáo phẩm lãnh đạo cao cấp, Quyết nghị về Tự do tôn giáo tại Việt Nam mang cùng nội dung nói trên thông qua tại Quốc hội Âu châu ngày 20.11.2003, và gần đây nhất, ngày 7.10.2004, Thư ngỏ của 109 Dân biểu Quốc hội châu Âu gửi 25 nước thành viên Liên Âu yêu sách đưa vấn đề nhân quyền và dân chủ vào các cuộc thảo bàn tại Thượng đỉnh Á Âu (ASEM) tổ chức ở Hà Nội trong hai ngày 8 và 9.10.2004 cũng như yêu sách trả tự do tức khắc cho Ðức Tăng thống Thích Huyền Quang, Hòa thượng Thích Quảng Ðộ và 6 vị giáo phẩm. GHPGVNTNHN-HK – Văn phòng II VHÐ quyết tâm nhanh chóng khai triển và gia tăng cuộc vận động quốc tế để hoàn thành công cuộc giải trừ pháp nạn và quốc nạn. Trọng tâm trưóc mắt là vận động dư luận quốc tế yêu sách trả tự do cho Ðức Tăng thống Thích Huyền Quang, Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, sáu vị giáo phẩm Hội đồng Lưỡng viện (chư Hòa thượng, Thượng tọa Thích Thiện Hạnh, Thích Tuệ Sỹ, Thích Viên Ðịnh, Thích Thanh Huyền, Thích Nguyên Lý), cũng như cho Thượng tọa Thích Thiện Minh và Ðại đức Thích Ðồng Thọ ;

2. Thành lập Hội đồng Giáo phẩm thay thế cho Hội đồng Ðại diện là cơ cấu tối cao chỉ đạo các sinh hoạt của Giáo hội tại Hoa Kỳ (xin xem danh sách dưới đây) ;

3. Thành lập Hội đồng Ðại biểu để vận động sự tham gia trực tiếp nguồn nhân lực cư sĩ trong 14 Miền thành viên của Giáo hội tại Hoa Kỳ nhằm đại chúng hóa giáo hội ;

4. Công cử thành phần nhân sự vào cơ cấu mới của Văn phòng II Viện Hóa Ðạo có tên là Hội đồng Thường vụ Văn phòng II Viện Hóa Ðạo với sự tham gia của chư Tôn đức lãnh đạo các châu lục để mở rộng và hữu hiệu hóa công cuộc vận động giải trừ pháp nạn trên trường quốc tế (xin xem danh sách dưới đây) ;

5. Kiện toàn hệ thống GÐPT, và mở rộng sinh hoạt của thế hệ trẻ chuẩn bị cho thế hệ chuyển tiếp đảm lãnh vai trò thừa kế và phát huy đạo Phật Việt Nam tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới ;

6. Ðộng viên sự tham gia và dấn thân có tính sáng tạo của giới nam nữ Cư sĩ Phật giáo trong các sinh hoạt của giáo hội, trong cộng đồng người Việt hải ngoại, cũng như trong cuộc giao lưu và cộng tác quốc tế ;

7. Bổ khuyết sự vắng mặt của giới nam nữ Cư sĩ Phật giáo trong tinh thần áp dụng giáo lý bao dung và cứu khổ vào các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, khoa học, kỹ thuật, truyền thông, kinh tế, xã hội và chính trị để hữu hiệu hóa công cuộc giải trừ pháp nạn và quốc nạn, đồng thời ngăn chận từ gốc những pháp nạn tương lai mà nguyên do đến từ sự vắng mặt nói trên từ nhiều thập kỷ qua. Bằng cuộc lên đường mới này mà người Cư sĩ Phật giáo hoàn thành lời kêu gọi của Hòa thượng Thích Quảng Ðộ thực thi công trình Hộ dân, Hộ quốc và Hộ pháp ;

8. Phát triển công tác đào tạo tăng tài Phật giáo ở hải ngoại liên hệ với tình hình trong nước, cũng như đào tạo nhân sự trên các lĩnh vực hoạt động của giáo hội tại Hoa kỳ thông qua 14 Tổng vụ, và nỗ lực trẻ hóa tổ chức theo châm ngôn và đường hướng “Phát huy nội lực để hóa giải hiện tại và đảm trách tương lai” ;

9. Mở rộng phạm vi hoạt động trong cộng đồng dân tộc để vượt biên hòa nhập vào cộng đồng Phật giáo thế giới nhằm mục tiêu quốc tế hóa con đường cứu khổ, giác ngộ, bao dung và huynh đệ trước nạn khủng bố đang lan tràn qua bạo lực, cuồng tín hay những thể chế phi nhân ;

10. Khâm tuân lời chỉ dạy của Ðức Cố Ðệ tam Tăng thống Thích Ðôn Hậu phát huy tinh thần Lục hòa làm cho “nội bộ chúng Tăng hòa hiệp, biết gạt bỏ những quyền lợi riêng tư, những ngã chấp tầm thường để tiến xa trên con đường tịnh hạnh, lấy giác ngộ giải thoát làm cứu cánh, lấy bản nguyện độ sanh làm sự nghiệp”, Giáo hội sẽ tổ chức lễ Bố Tát tập trung hàng tháng cho từng địa phương Phật giáo ;

11. Thuần nhất ý chí và hoạt động các cấp cơ sở giáo hội, Giáo hội sẽ tổ chức học tập các văn kiện, thông điệp và tài liệu do Hội đồng Lưỡng viện trong nước và Văn phòng II Viện Hóa Ðạo ở ngoài nước công bố ;

12. Từ lịch sử hai nghìn năm, đặc tính nổi bật của Phật giáo Việt Nam là luôn luôn gắn liền với vận mệnh Dân tộc để làm hưng thịnh đất nước, thế nên Phật giáo Việt Nam luôn đi đầu trong việc cứu người, cứu dân. Cũng như thế, sau quốc nạn 1975, Phật giáo Việt Nam lại một lần nữa đi đầu trong công cuộc vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ, mà cuộc tự thiêu của 12 Tăng Ni tại chùa Dược sư ở Cần Thơ ngày 2.11.1975 là tiếng báo hiệu khởi công. Do đó, Ðại hội quyết định lấy năm 2005 làm năm kỷ niệm “Ba mươi năm GHPGVNTN vận động cho tự do tôn giáo, nhân quyền và dân chủ”. Kỷ niệm này thể hiện qua một loạt sinh hoạt dây chuyền nhằm đánh thức những ai quên lãng cũng như đánh thức lương tri nhân loại trước khổ nạn Việt Nam ;

13. Ðại hội nhận định rằng Pháp lệnh tôn giáo mới của nhà cầm quyền Hà Nội vừa thông qua và sẽ áp dụng kể từ ngày 15.11.2004, chỉ là chiếc thòng lọng mới thắt vào cổ các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng, mà chẳng thay đổi một ly nào chính sách đàn áp tôn giáo cố hữu tại Việt Nam, bất chấp mọi yêu sách hay tố cáo của công luận thế giới cũng như chính giới Âu, Mỹ, Á, Phi. Ngoài ra, Ðại hội cảnh giác các cấp Giáo hội về công tác xâm nhập, phá hoại, phân hóa, ly gián cộng đồng Người việt hải ngoại vừa được nhà cầm quyền Hà Nội pháp lý hóa qua Nghị quyết 36 ;

14. Ðại hội đồng thanh quyết định Ðại lễ Phật Ðản 2549 (2005) sẽ được tổ chức tại miền Nam California và do Hòa thượng Thích Chơn Trí đảm trách ;

15. Ðại hội cũng quyết định Ðại hội Thường niên kỳ 1 nhiệm kỳ IV sẽ được tổ chức tại chùa Phật Pháp ở Florida và do Ðại đức Thích Tịnh Trí đảm trách ;

Làm tại Chùa Diệu Pháp, thành phố San Gabriel, bang California, Hoa Kỳ
Phật lịch 2548 – ngày 10.10.2004

Ðệ nhất Chứng minh Ðạo sư : Ðại lão Hòa thượng Thích Tâm Châu

Hội đồng Giáo phẩm :

Hòa thượng Thích Hộ Giác
Hòa thượng Thích Chánh Lạc
Chánh Văn phòng : Hòa thượng Thích Thắng Hoan
Hòa thượng Thích Trí Chơn
Hòa thượng Thích Chơn Thành
Hòa thượng Thích Thanh An
Hòa thượng Thích Nguyên Lai
Hòa thượng Thích Giác Lượng
Hòa thượng Thích Viên Thành
Hòa thượng Thích Trí Lãng
Hòa thượng Thích Tín Nghĩa
Hòa thượng Thích Nguyên An
Hòa thượng Thích Chơn Trí
Hòa thượng Thích Giác Chân
Thượng tọa Thích Nguyên Trí
Thượng tọa Thích Viên Lý
Thượng tọa Thích Nguyên Siêu
Thượng tọa Huyền Việt
Thượng tọa Thích Vân Ðàm

Hội đồng Thường vụ GHPGVNTNHN-HK – Văn phòng II Viện Hóa Ðạo :

Chủ tịch : Hòa thượng Thích Hộ Giác
Phó chủ tịch : Hòa thượng Thích Chánh Lạc
Phó Chủ tịch : Hòa thượng Thích Chơn Thành
Phó Chủ tịch : Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Ðức
Chánh Văn phòng : Thượng tọa Thích Viên Lý
Thành viên : Hòa thượng Thích Thắng Hoan
Thành viên : Hòa thượng Thích Trí Chơn
Thành viên : Hòa thượng Thích Giác Lượng
Thành viên : Hòa thượng Thích Tín Nghĩa
Thành viên : Thượng tọa Thích Nguyên Siêu
Thành viên kiêm Phụ tá Ðặc biệt HT Chủ tịch : Thượng tọa Thích Giác Ðẳng
Thành viên : Giáo sư Võ Văn Ái

Hội đồng Ðiều hành GHPGVNTNHN-HK – Văn phòng II Viện Hóa Ðạo :

Chủ tịch : Hòa thượng Thích Hộ Giác
Phó chủ tịch Nội vụ : Hòa thượng Thích Chánh Lạc
Phó chủ tịch Ngoại vụ : Hòa thượng Thích Trí Chơn
Phó chủ tịch Giải trừ Pháp nạn : Hòa thượng Thích Giác Lượng
Phó chủ tịch Nghiên cứu Kế hoạch : Pháp sư Niên trưởng Thích Giác Ðức
Tổng thư ký : Thượng tọa Thích Viên Lý
Phó Tổng thư ký : Thượng tọa Thích Minh Dung
Giáo sư Huỳnh Kim Quang
Tổng Thủ qũy : Sư Bà Thích Nữ Nguyên Thanh
Phó tổng thủ qũy : Ni sư Thích Nữ Tịnh Thường
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tăng sự : Hòa thượng Thích Nguyên An
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Hoằng pháp : Hòa thượng Thích Chánh Lạc
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Văn hóa : Thượng tọa Thích Nguyên Siêu
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Giáo dục : Thượng tọa Thích Vân Ðàm
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Cư sĩ : Hòa thượng Thích Tín Nghĩa
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Thanh niên : Thượng tọa Thích Huyền Việt
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Xã hội : Hòa thượng Thích Trí Lãng
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Tài chánh : Thượng tọa Thích Nguyên Trí
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Pháp chế : Trưởng lão Thích Huyền Dung
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Truyền thông : Thượng tọa Thích Giác Ðẳng
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Ngoại vụ : Giáo sư Võ Văn Ái
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghiên cứu Kế hoạch : Giáo sư Trần Quang Thuận
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Kiến thiết : Hòa thượng Thích Viên Thành
Tổng vụ trưởng Tổng vụ Nghi lễ : Thượng tọa Thích Thông Ðạt
Vụ Ni bộ : Sư Bà Thích Nữ Giác Hương
Vụ trưởng Gia Ðình Phật tử kiêm Trưởng phòng Công tác : Htr Tâm Kiểm Bạch Hoa Mai
Trưởng phòng Kỹ thuật Tin học : Htr Quảng Hoàng Lê Hữu Minh HuyUnicode


VNI


VPS


VIQR

Check Also

Thông bạch Đại lễ Vu Lan Pl. 2562 – 2018 của Viện Hoá Đạo

  PARIS, ngày 14 tháng 8 Năm 2018 (PTTPGQT) — Sau đây là Thông bạch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *