Home / Tài liệu / GHPGVNTNHN : Quyết Nghị Chín Ðiểm
(của Ðại hội Bất thường GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ)

GHPGVNTNHN : Quyết Nghị Chín Ðiểm
(của Ðại hội Bất thường GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ)

Download PDF
Khâm tuân Giáo chỉ, Phát huy nội lực, Chấn chỉnh nội bộ :

QUYẾT NGHỊ CHÍN ÐIỂM

của Ðại hội Bất thường
GHPGVNTNHN tại Hoa Kỳ
Chùa Bửu Môn – Port Arthur, Texas, 10.11.2007

“Ðại hội Bất thường Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ tổ chức tại Chùa Bửu Môn ở thành phố Port Arthur, bang Texas Hoa Kỳ, ngày 10.11.2007, đã thể hiện sâu xa tinh thần “Vọng hướng Giáo hội Mẹ” với Ý thức Giải nguy hiện trạng nội ma ngoại chướng đang phân hóa cộng đồng dân tộc và cộng đồng Phật giáo.

“Sau một ngày Ðại hội, qua hai phiên khoáng đại tỉnh táo nhìn vào thực trạng hiểm nguy, chư Hòa thượng, Thượng tọa, Ðại đức Tăng Ni và quý đạo hữu Cư sĩ, đại diện 89 phái đoàn gồm 108 đại biểu thuộc các Hội đồng, các Tổng vụ và các Miền trên toàn quốc Hoa Kỳ, kiểm điểm tình hình và thâm nhập Giáo chỉ số 9 của Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang cùng Thông bạch Hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9 của Đại lão Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Thích Quảng Độ, với ý chí thiết tha kiện toàn Giáo hội và vạch hướng phát huy sinh hoạt Giáo hội tại Hoa Kỳ liên hệ với tình hình khẩn trương trong nước,

Ðại hội đồng thanh quyết nghị :

1. “Triệt để khâm tuân Giáo chỉ số 9 của Đức Đệ tứ Tăng thống Thích Huyền Quang ban hành ngày 8.9.2007 để lập lại kỷ cương sinh hoạt tổ chức Giáo hội tại Hoa Kỳ, lấy lại niềm tin cho Tăng Ni, Phật tử đang vọng hướng về Giáo hội ;

2. “Triệt để thực hiện Thông bạch Hướng dẫn thi hành Giáo chỉ số 9 của Đại lão Hòa thượng Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Thích Quảng Độ, nhằm chấn chỉnh các cơ cấu hoạt động của Hội đồng Giáo phẩm và Hội đồng Điều hành GHPGVNTNHN-HK, điều hướng các cơ sở Giáo hội, các tổ chức Phật giáo Việt Nam trong công tác Phật sự, hoằng dương chánh pháp và phát huy văn hóa ;

3. “Tổ chức các khóa tu học nghiêm túc, tạo thuận duyên cho mọi giới quần chúng Phật tử cũng như giới trẻ, trưởng dưỡng tín tâm, phát huy đạo học, thể nghiệm giáo pháp để viên mãn hạnh nguyện hoằng hóa độ sinh ;

4. “Mở rộng và thúc đẩy tích cực công tác vận động quốc tế nhằm hậu thuẫn công cuộc phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội theo lập trường bốn điểm của Viện Hóa Đạo :

“Thứ nhất, CHXHCNVN phải phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất ;

“Thứ hai, hoàn trả Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tất cả các cơ sở chùa viện, văn hóa, giáo dục, từ thiện mà Nhà nước chiếm dụng sau năm 1975. Bước đầu, hoàn trả ngay cho Giáo hội hai cơ sở chính yếu là Việt Nam Quốc tự và Trung tâm Văn hóa Quảng Đức để Giáo hội có cơ ngơi đặt trụ sở cho Viện Tăng thống và Viện Hóa Đạo ;

“Thứ ba, đưa Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Đảng và Nhà nước thiết lập năm 1981 ra khỏi Mặt trận Tổ quốc ; và

“Thứ tư, làm sáng tỏ cái chết của Cố Hòa thượng Thích Thiện Minh năm 1978”.

5. “Tổ chức học tập các văn kiện, thông điệp và tài liệu do Hội đồng Lưỡng viện trong nước và Văn phòng II Viện Hóa Ðạo ở ngoài nước công bố. Tổ chức những chuyến viếng thăm các cơ sở Giáo hội tại Hoa Kỳ và các châu ;

6. “Mời gọi sự tham gia của giới Trí thức, Nhân sĩ và Cư sĩ trong công cuộc Vận động cho Tự do, Nhân quyền và Dân chủ Việt Nam ;

Trên lĩnh vực hoạt động đối ngoại và quốc tế :

7. “Mở rộng công tác ngoại giao thân hữu với các phong trào Phật giáo, Nhân quyền và Dân chủ trên thế giới, đặc biệt tại các quốc gia Châu Á ;

8. “Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Hoa Kỳ cùng với Giáo hội các châu tiếp tục cuộc vận động quốc tế để hoàn tất mục tiêu tối hậu : đòi trả tự do cho Ðức Tăng thống Thích Huyền Quang, Hòa thượng Thích Quảng Ðộ, chư Tăng Ni giáo phẩm và phục hồi quyền sinh hoạt pháp lý của GHPGVNTN ;

9. “Kêu gọi sự hậu thuẫn của thế giới thực hiện Chương trình 8 điểm trong “Lời Kêu gọi cho Dân chủ Việt Nam” do Hòa thượng Thích Quảng Ðộ nhân danh Hội đồng Lưỡng viện, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, công bố năm 2001, như tiến trình dân chủ hóa Việt Nam bằng tình nghĩa dân tộc và phương thức bất bạo động, nhằm chấm dứt tình trạng phân tranh, nghèo đói, suy kiệt của đất nước”.

Phật lịch 2551 – Làm tại Chùa Bửu Môn,
thành phố Port Arthur, bang Texas, Hoa Kỳ, ngày 10.11.2007

Check Also

Khép kín không gian tự do: Định giá Nhân quyền tại Việt Nam giữa chu kỳ thứ 2 của cuộc kiểm điểm LHQ Thường kỳ Toàn Thế giới (UPR)

  Bấm vào đây để hạ tải Phúc trình Shrinking Spaces (PDF)   PDF   …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *