Home / Tài liệu / GDPT : Quyết Nghị (Gia Ðình Phật Tử Việt Nam) – Phản đối nhà cầm quyền cộng sản ngăn chận phái đoàn Quốc Nội phó hội

GDPT : Quyết Nghị (Gia Ðình Phật Tử Việt Nam) – Phản đối nhà cầm quyền cộng sản ngăn chận phái đoàn Quốc Nội phó hội

Download PDF

LỄ HỘI GIA ÐÌNH PHẬT TỬ VIỆT NAM TRÊN THẾ GIỚI

QUYẾT NGHỊ

về việc : Phản đối nhà cầm quyền cộng sản ngăn chận phái đoàn Quốc Nội phó hội

Chúng tôi, toàn thể thành viên tham dự Lễ Hội Gia Ðình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới họp tại Bồ Ðề ÐạoTràng, Trung Tâm Viên Giác, Ấn Ðộ, vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 11 năm 2004

NHẬN ÐỊNH

Gia Ðình Phật Tử Việt Nam1. Nhân loại ngày càng phát triển, nhu cầu liên hệ được kỹ thuật yểm trợ, nên khoảng cách giữa các dân tộc và các quốc gia trở nên gần gũi, không biên giới ;

2. Tổ chức Gia Ðình Phật Tử Việt Nam là một tổ chức giáo dục Thanh Thiếu Ðồng Niên đi đúng với đường hướng giáo dục và phát triển nhân loại, nên càng ngày càng trở nên lớn mạnh vượt qua khỏi biên giới quốc gia để hòa đồng với sự phát triển nhân loại trên thế giới ;

3. Vì những nhu cầu trên, một “Lễ hội Gia Ðình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới” đã được tổ chức tại Bồ Ðề Ðạo Tràng, Ấn Ðộ, vào các ngày 7, 8 và 9 tháng 11 năm 2004. Trên phương diện tổ chức, Ban tổ chức đã mời một phái đoàn Huynh Trưởng đại biểu Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tại Quốc Nội với mọi thủ tục xuất cảnh hợp pháp của nhà đương quyền nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên đến giờ phút lên đường thì phái đoàn bị ngăn cản tại sân bay nên không được phép tham dự Lễ Hội.

Qua những nhận định trên, Chúng tôi toàn thể Ðại biểu của Lễ Hội Gia Ðình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới đồng thanh quyết nghị :

1. Cực lực phản đối việc ngăn chận, hù dọa Phái đoàn đại biểu Huynh Trưởng Gia Ðình Phật Tử Việt Nam tham dự Lễ Hội Gia Ðình Phật Tử Việt Nam trên Thế Giới, qua hành động này, chứng tỏ nhà cầm quyền nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam đã không tôn trọng luật pháp quốc gia, cũng như công pháp quốc tế, là một hành vi thiếu văn hoá mang tính đàn áp, chúng ta không thể chấp nhận được.

2. Kêu gọi các cơ quan bảo vệ nhân quyền, các cơ quan văn hóa xã hội, và các cơ quan truyền thông quốc tế hỗ trợ sự lên tiếng của chúng tôi và đòi hỏi nhà cầm quyền nước Cộng Hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam phải tôn trọng luật pháp quốc gia, và công pháp quốc tế.

Làm tại Bồ Ðề Ðạo Tràng ngày 9 tháng 11 năm 2004

Toàn thể Huynh Trưởng đại biểu Lễ Hội Gia đình Phật tử Việt Nam trên Thế GiớiUnicode


VNI


VPS


VIQR

Check Also

Thông bạch Đại lễ Vu Lan Pl. 2562 – 2018 của Viện Hoá Đạo

  PARIS, ngày 14 tháng 8 Năm 2018 (PTTPGQT) — Sau đây là Thông bạch …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *