Home / Đài Phật giáo Việt Nam / Đài Á Châu Tự Do – 20-08-2012

Đài Á Châu Tự Do – 20-08-2012

Download PDF

RFA 20.8.2012 – Xin nghe Đài Á châu Tự do phỏng vấn Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ sau khi Đại sứ Hoa Kỳ David Shear đến Thanh Minh Thiền viện vấn an Ngài.


Check Also

Tân Ban Chỉ đạo Viện Hoá Đạo bái yết Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

  Chương trình thứ Sáu 7-9-2018 – Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền và Uỷ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *