Home / Tag Archives: Buddhism (page 2)

Tag Archives: Buddhism

Tường trình Trại Huyền Trang huấn luyện cấp Huynh trưởng Gia Đình Phật tử tại Huế

Chương trình thứ Sáu 1.9.2017 – bản tường trình Trại Huyền Trang huấn luyện cấp Huynh trưởng Gia Đình Phật tử tại Huế & Mục “Thế giới tán dương Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ”.   Đài Phật giáo Việt Nam phát về Việt Nam tại làn sóng ngắn 31 …

Read More »

Nghe lại Thông điệp Vu Lan của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang & Mùa Hè Đọc Thơ Xưa

Chương trình thứ Sáu 11.8.2017 — Lời bình bản Thông điệp Vu Lan của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang & Mục “Thế giới tán dương Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ” — và Mùa Hè Đọc Thơ Xưa : Lời bình bài Vận Nước qua giọng …

Read More »

Thông điệp “Phục hồi đời sống Tâm linh và Đạo hạnh” của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nhân Đại lễ Phật Đản 2641

Chương trình thứ Sáu 5.5.2017 – Thông điệp “Phục hồi đời sống Tâm linh và Đạo hạnh” của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ nhân Đại lễ Phật Đản 2641 — Thông bạch Phật Đản của Hoà thượng Thích Thanh Quang, Viện trưởng Viện Hoá Đạo & Bà Katrina Lantos-Swett …

Read More »