Home / Tag Archives: GHPGVNTN (page 16)

Tag Archives: GHPGVNTN

Đại sứ Úc Đại Lợi đến Thanh Minh Thiền Viện vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ

PARIS, ngày 30.11.2012 (PTTPGQT) – Sáng hôm qua, thứ năm 29.11.2012, ông Hugh Borrowman, Đại sứ Úc Đại Lợi từ Hà Nội vào Saigon đến Thanh Minh Thiền Viện vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Qua cuộc điện đàm sáng nay với ông Võ Văn Ái, Phòng Thông …

Read More »
Một công an giả dạng Phật tử đến khuyên HT Thích Thanh Quang ngưng Tọa Kháng. HT Thích Thanh Quang, hai Sư Cô Thích Nữ Đồng Tâm, Thích Nữ Đồng Hiếu và Htr Lê Công Cầu tọa kháng trước cổng chùa Giác Minh. Một Sư cô đi lấy nước cho HT, nên không thấy trong hình. Ảnh PTTPGQT

Đại sứ Hoa Kỳ David Shear đến Thanh Minh Thiền viện vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ – Hòa thượng Thích Thanh Quang, hai Sư Cô Thích Nữ Đồng Tâm, Thích Nữ Đồng Hiếu và Huynh trưởng Lê Công Cầu tọa kháng trước chùa Giác Minh, Đà Nẵng, phản đối Công an côn đồ

PARIS, ngày 19.8.2012 (PTTPGQT) – Vào lúc 3 giờ 15 chiếc công xa cắm cờ Hoa Kỳ đậu ngay trước Thanh Minh Thiền viện, đưa Đại sứ Hoa Kỳ David Shear đến vấn an Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. Cuộc gặp gỡ, trao đổi kéo dài trên một giờ …

Read More »