Home / Tag Archives: Thich Nhat Ban

Tag Archives: Thich Nhat Ban

Bài 3 : 14 Trường hợp cụ thể Thục Vũ và Ý Dân bôi xoá, sửa đổi, viết thêm, để mạ lỵ và vu khống các hoạt động quốc tế cho Nhân quyền & Tự do tôn giáo của Cơ sở Quê Mẹ và Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế

PARIS, ngày 25.5.2019 (VCHR & PTTPGQT) Xem Bài 1 (https://tinyurl.com/ydylbr9f)Xem Bài 2 (https://tinyurl.com/y5lnm3t2) “Thục Vũ Hoàng Hữu Thuỵ và Ý Dân Nguyễn Đức Thuần càng viết càng sai, càng đổi trắng thay đen, càng phơi bày sự xảo quyệt. Bởi đám Lực-lượng-3-Mống này, tự vỗ ngực xưng chúng là “Lực …

Read More »
Hòa thượng Thích Nhật Ban chụp trước chùa Ba La Mật ngày 2.12.2008 với đồ vật phá vỡ trong sân chùa

Công an hành hung Hòa thượng Thích Nhật Ban và đập phá chùa Ba La Mật ở tỉnh Đồng Nai

PARIS, ngày 4.12.2008 (PTTPGQT) – Viện Hóa Đạo vừa chuyển sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế bản Tường trình của Hòa thượng Thích Nhật Ban để nhờ quốc tế can thiệp và phổ biến. Hòa thượng Thích Nhật Ban, Chánh Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam …

Read More »
Gạch đá công an lấp lối đi vào chùa Ba La Mật, ảnh chụp ngày 12.2.2007

Đàn áp, sách nhiễu Hoà thượng Thích Nhật Ban tại Chùa Ba La Mật ở Đồng Nai và Thượng tọa Thích Chí Thắng ở Huế – Trả lời phỏng vấn Đài Phật giáo Việt Nam, ông Võ Văn Ái bình luận hai chữ “Giải Oan”

CHÙA BA LA MẬT Ở ĐỒNG NAI BỊ LẤP ĐÁ, HÒA THƯỢNG THÍCH NHẬT BAN BỊ ĐÁNH ĐẬP PARIS, ngày 16.2.2007 (PTTPGQT) – Từ Đồng Nai Hòa thượng Thích Nhật Ban gửi thư báo động sang Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế về tình trạng đàn áp, sách nhiễu …

Read More »